Werk in uitvoering: N280

Werk in uitvoering

Voor de meest actuele stand van zaken over de werkzaamheden en de omleidingen verwijzen wij u graag naar de website: www.N280verbindtroermond.nl.

De werkzaamheden zijn uitgebreid naar de kruising Wilhelminasingel - N280 - Mijnheerkensweg en de westzijde van deze kruising.

De rijstroken zijn ter plaatse van de werkzaamheden verlegd naar tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de werkzaamheden. De N280 is gewoon open voor het verkeer.

Wilhelminasingel

De rijstroken voor het verkeer tussen de Mijnheerkensweg en de Louis Raemaekersbrug zijn verlegd. Er is één rijstrook beschikbaar voor het verkeer vanuit de Louis Raemaekersbrug richting de Mijnheerkensweg. Voor het verkeer richting de Louis Raemaekersbrug zijn twee rijstroken beschikbaar. 

De hoofdingang voor het Outlet en de Mijnheerkensweg zijn vanuit de N280 volledig afgesloten. Verkeer naar DCO van Iersel, Euromaster en Outlet kan via de tijdelijke afritten naar de  rotonde in de Mijnheerkensweg rijden en van daar uit via de Mijnheerkensweg en de in gebruik genomen verdiepte ligging onder de Schipperswal de bedrijven bereiken.

Schipperswal / Mijnheerkensweg

De aansluiting van de Schipperswal op de Mijnheerkensweg is afgesloten. Er is een by-pass aangelegd tussen de Schipperswal en de Mijnheerkensweg. Vanuit de N280 kan het verkeer via de rotonde en Mijnheerkensweg de Schipperswal bereiken.

Het verkeer, wegrijdend vanaf de Schipperswal, moet via de nieuwe viaducten over de Mijnheerkensweg en de toekomstige verdiepte N280 rechtstreeks naar de tijdelijke rijstroken van de N280 rijden. Op de tijdelijke kruising Schipperswal – tijdelijke N280 kan het verkeer zowel richting de A73 als de Louis Raemaekersbrug rijden.

Looskade

De Looskade is weer opengesteld voor het verkeer.

Fietsverkeer

(Brom)fietsers die normaal gebruik maken van de Looskade mogen vanaf nu niet meer over de Looskade rijden. Tussen Maashaven en Buitenop ter hoogte van de Natalinitoren is een vrijliggend (brom)fietspad aangelegd. Bij de aansluiting van Buitenop moeten de (brom)fietsers via Buitenop naar de Roerkade rijden.

 

Uw Reactie
Uw Reactie