Subsidie Europees Sociaal Fonds

Om mensen aan het werk te helpen, maakt de gemeente Roermond gebruik van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 van de Europese Unie.
De subsidiemiddelen zijn gericht op:

  • het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 
  • de begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden en werkzoekenden; 
  • de begeleiding en opleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken.

De gemeente Roermond is centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg en heeft de ESF-subsidie aangevraagd in samenwerking met een groot aantal gemeenten in de provincie Limburg.
Logo Europees Sociaal Fonds

Uw Reactie
Uw Reactie