Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voor zelfstandig ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de Corona-crisis is er financiële ondersteuning door de gemeente. Deze regeling heet de Tozo: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers. Ook kunt u een gratis adviesgesprek krijgen met een bedrijfsadviseur.

Waarom Tozo 5?

De economie gaat langzaam open, maar nog niet voor iedereen even snel. Daarom wordt de Tozo met drie maanden verlengd tot en met 30 september 2021. U krijgt een verlenging van de Tozo-uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente na uw aanvraag opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering.

Wat is het verschil tussen Tozo 4 en Tozo 5?

De voorwaarden zijn hetzelfde. Bij Tozo 4 kunt u gebruik maken van hulp en advies. Bij Tozo 5 krijgt u hulp en advies die bij uw situatie past. Wij stellen u daarom bij uw aanvraag voor Tozo 5 een aantal extra vragen over uw situatie. Dan weten wij of en welke hulp en advies u nodig hebt.

Welke ondersteuning is mogelijk?

U kunt een uitkering voor levensonderhoud aanvragen voor maximaal 3 maanden over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. 

De uitkering voor levensonderhoud is een aanvulling op het inkomen van u en uw partner. De uitkering vult aan tot bijstandsniveau. De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd en uw gezinssituatie. De uitkering bedraagt in de meeste gevallen maximaal € 1.078,- voor alleenstaanden en € 1.541,- voor gehuwden. De uitkering wordt per maand betaald.

Inkomsten uit onderneming en andere inkomsten

U moet de verwachte inkomsten van uzelf en uw partner uit eigen bedrijf en ander inkomen uit bijvoorbeeld loondienst of uitkering doorgeven. Lees in deze informatie van de Rijksoverheid welk inkomen wel en niet meetelt en hoe u een inschatting van uw inkomsten uit eigen bedrijf kunt maken.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt voor Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 samen maximaal € 10.157 lenen om liquiditeitsproblemen van uw bedrijf te voorkomen. Dit betekent dat u onvoldoende direct beschikbaar geld hebt voor de financiële verplichtingen (maandelijkse zakelijke vaste bedrijfskosten) van uw bedrijf.  

Heeft u al een deel geleend? Dan kunt u bij Tozo 5 een aanvraag doen voor de rest van het bedrag. De maximale looptijd is 5 jaar. Dit geldt vanaf het moment dat u Tozo bedrijfskrediet hebt ontvangen. De rente is 2%. Over de maanden januari 2021 tot en met december 2021 betaalt u geen rente. Vanaf 1 januari 2022 moet u de lening terugbetalen. 

Hoe doet u een aanvraag Tozo 5?

Heeft u nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen? Of ontving u meer dan 3 maanden geleden een Tozo uitkering? Dan kunt u een aanvraag indienen via dit formulier.

Let op: Dit formulier moet u ook gebruiken als u een lening bedrijfskapitaal wil aanvragen. 

Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult, ondertekent en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt naar bbz@roermond.nl.
 

Verkort aanvraagformulier levensonderhoud

Ondernemers die minder dan 3 maanden geleden een uitkering Tozo ontvingen voor levensonderhoud, kunnen een verkort aanvraagformulier gebruiken.

Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult, ondertekent en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt naar: bbz@roermond.nl.

Let op: Vanaf 1 juli 2021 kunt u (de verlenging) van de uitkering alleen aanvragen vanaf de 1e van de vorige maand en niet eerder dan 1 juli 2021. Bijvoorbeeld op 28 juli 2021 vanaf 1 juli 2021 en op 25 augustus 2021 vanaf 1 juli 2021.

Zelf checken of u recht heeft op Tozo 5?

Via de website www.krijgiktozo.nl kunt u zelf beoordelen of er mogelijk recht bestaat op de regeling. Vraag de regeling alleen aan als dat echt nodig is. Wij controleren uw gegevens bij de aanvraag, maar ook achteraf. Zo kunnen wij berekenen of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen.

Hoe geeft u een wijziging door? 

Geef wijzigingen zo snel mogelijk door via het wijzigingsformulier. Dit formulier zit bij uw toekenningsbesluit Tozo.

Geef wijzigingen door in bijvoorbeeld uw inkomsten of die van uw partner, uw woon- en/of leefsituatie. Deze wijzigingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor uw recht op Tozo of de hoogte van de uitkering. Informeer ons hierover vóór de 24e van de maand, zodat we waar nodig de uitkering kunnen aanpassen. Ook als u uw Tozo-uitkering wil laten beëindigen, kunt u dat via dit formulier doorgeven. U kunt het ingevulde formulier terugsturen naar bbz@roermond.nl

Wanneer betalen we de Tozo 5 uitkering?

De betaaldatums zijn:

  • 30 juli 2021
  • 31 augustus 2021
  • 30 september 2021

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar waarin u de Tozo-uitkering ontvangt. De uitkering hoort bij het verzamelinkomen en telt daarom mee voor uw mogelijke recht op huur- en zorgtoeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021. Misschien betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan is deze uitkering een aanvulling op uw gezamenlijke inkomen en ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U en uw partner moeten het eigen deel van de uitkering opgeven bij de belastingaangifte. Hiervoor ontvangt u in 2022 beiden een jaaropgave van de gemeente. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

BBZ

Tozo 5 loopt tot 1 oktober 2021. Daarna stopt de Tozo regeling definitief. Vanaf 1 oktober is het Bbz weer de enige vangnetregeling voor ondernemers. Heeft u na 1 oktober 2021 nog financiële ondersteuning nodig bij uw bedrijf of zelfstandig beroep? De gemeente kan u mogelijk helpen met een Bbz inkomensaanvulling of Bbz bedrijfskrediet. Ook kunt via de website www.krijgikbbbz.nl eerst een check doen of u mogelijk in aanmerking komt voor deze regeling.

Op de webpagina www.roermond.nl/bijstandzelfstandigen van de gemeente Roermond vindt u meer informatie.

Gratis adviesgesprek met een bedrijfsadviseur

Corona heeft veel ondernemers op de proef gesteld. Met versoepelingen in aantocht is er steeds meer mogelijk, maar waar moet je beginnen? Een nieuwe koers bepalen, nieuwe klanten aanboren, nieuwe concepten lanceren, geldproblemen oplossen of je laten bij- of omscholen misschien, het is vaak te veel om op te noemen.  

Een gratis verhelderend gesprek met iemand die jouw business begrijpt, kan helpen om uit die tunnelvisie te komen en met frisse ideeën verder te gaan. 

Wil jij graag zo’n gesprek? Dat kan. Ondernemers en zzp’ers in de gemeente Roermond kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen met een bedrijfsadviseur. Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) biedt hiervoor in opdracht van de gemeente de expertise. 

Maar hier een afspraak voor gratis advies: www.imk.nl/herorientatiegesprek 

TONK

Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de coronamaatregelen tijdelijk minder inkomsten hebben. De regeling is extra naast de Tozo en telt niet mee voor uw belastbaar inkomen. De TONK geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt door tot en met 30 september 2021. Lees voor meer informatie en het aanvragen van deze regeling op www.roermond.nl/tonk.

Meer informatie

Financiële ondersteuning na Tozo 5

Per 1 oktober stopt de Tozo-regeling. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig hebt, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.
Bbz biedt 2 mogelijkheden

  • Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven kunt u een aanvullende uitkering krijgen.
  • Heeft u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen van de gemeente.

Vanaf 1 oktober 2021 tijdelijk soepele voorwaarden

Het kan zijn dat u al eens hebt gehoord van het Bbz. De regeling is niet nieuw en op dit moment gewoon aan te vragen. Toch adviseren wij u om daarmee te wachten tot 1 oktober. De voorwaarden worden namelijk vanaf die datum tijdelijk versoepeld tot 1 januari 2022. Zo wordt aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk en komt de vermogenstoets te vervallen. De regering moet dit nog verder uitwerken.

U kunt via de website www.krijgikbbz.nl eerst een check doen of u mogelijk in aanmerking komt voor deze regeling.

Op de webpagina www.roermond.nl/bijstandzelfstandigen van de gemeente Roermond vindt u meer informatie over de Bbz.

Uw Reactie
Uw Reactie