TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Is uw inkomen door corona aanzienlijk gedaald en kunt u uw noodzakelijke woonlasten hierdoor maar moeilijk betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de steunmaatregel TONK (Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Deze maatregel is er al sinds 1 januari 2021 en kan nog tot en met 30 september 2021 worden aangevraagd. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden uitgekeerd. Als u de gevraagde gegevens juist aan ons doorgeeft, hoeft u de TONK niet terug te betalen

Voor wie is de regeling bedoeld?

Huishoudens en ondernemers die te maken hebben met een flinke inkomensdaling door de coronacrisis. De daling van het inkomen is 15% of meer.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U woont in de gemeente Roermond;
  • Uw gezinskomen is gedaald met 15% of meer door de coronamaatregelen;
  • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U woont in een woning waarvan u hoofdhuurder of eigenaar bent;
  • Uw (gezamenlijk) inkomen is op 1 januari 2021 lager dan € 1.533,- (als u alleenstaande bent) of lager dan € 2.190,- (als u getrouwd bent of samenwoont);
  • U heeft geen andere geldmiddelen tot uw beschikking waaruit u de kosten kunt voldoen.

Om voor de TONK in aanmerking te komen mag u niet meer tot uw beschikking hebben dan € 9.442,50 als u een alleenstaande bent; € 18.885,- als u een alleenstaande ouder bent, getrouwd bent of samenwoont.

Bij het vaststellen van de geldmiddelen kijken we naar gelden waar u direct de beschikking over kunt hebben. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins. 

Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

Hoe berekenen we de inkomensdaling?

Om de daling van het inkomen te bepalen, gaan we uit van het netto inkomen van u en uw eventuele partner over de maand januari 2020. Dit noemen we de peilmaand. Het inkomen van deze maand vergelijken we met uw inkomen van de maand januari 2021.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u een maximaal bedrag van € 285,- per maand. Wij betalen dit in één keer aan u uit. U kunt in totaal maximaal € 2565, - van ons krijgen.

De TONK uitkering telt niet mee als inkomen als u bijvoorbeeld een Tozo-uitkering ontvangt. Daarnaast is de TONK een onbelaste uitkering.   

Uw Reactie
Uw Reactie