Tegemoetkoming chronisch zieken

Bent u chronisch ziek of beperkt en maakt u meerkosten door deze ziekte of beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming chronisch zieken.

U kunt het formulier telefonisch aanvragen. 

Contact opnemen

 • U vult het formulier in en stuurt dit naar de gemeente. Let op: de aanvraag moet gaan over kosten die u vorig kalenderjaar heeft gemaakt.
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 • U ontvangt een brief waarin de gemeente uitlegt of u een tegemoetkoming krijgt en hoe hoog de vergoeding is.

  Heeft u al een keer een tegemoetkoming chronisch zieken gekregen? Dan krijgt u het formulier automatisch thuis. 

Alle kosten die u extra maakt als door uw ziekte of beperking. Enkele voorbeelden van zulke kosten:

 • verplicht eigen risico
 • extra beddengoed
 • extra waskosten
 • hoger energieverbruik
 • hoge eigen bijdrage voor medicijnen
 • U woont in de gemeente Roermond.
 • U bent chronisch ziek of heeft een beperking.
 • U maakt extra kosten door uw ziekte of beperking. Deze kosten worden niet op een andere manier vergoed. 
 • U vraagt 1 keer per jaar de tegemoetkoming chronisch zieken aan.

De tegemoetkoming is € 200,- per jaar. Als u een tegemoetkoming van het UWV ontvangt, kan de tegemoetkoming van de gemeente lager zijn.

 

Uw Reactie
Uw Reactie