Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Project: Roermond werkt aan het station en omgeving!

Impressie stationsomgeving Roermond

De komende jaren is de gemeente Roermond aan de slag met de stationsomgeving. Samen met de provincie Limburg, NS, ProRail, Arriva en andere betrokkenen, maken we van de de stationsomgeving een mooi regionaal mobiliteitsknooppunt. Bussen, treinen en ander vervoer sluiten goed op elkaar aan. Het station is goed bereikbaar voor iedereen en veel groen, extra ruimte en duurzame verlichting, maken het prettig om er te zijn. Het regionale mobiliteitsknooppunt wordt een visitekaartje voor de stad en de regio

Planning werkzaamheden stationsomgeving

Hieronder zetten we de werkzaamheden in de stationsomgeving tot eind 2020 op een rij.

Voor fiets en bromfietsers

Je kunt je fiets elke eerste 24 uur gratis stallen in de bewaakte stalling bij het station. Kijk voor meer informatie op www.jefietswilnooitmeeranders.nl.

Fietsers kunnen hun fiets ook stallen in de tijdelijke buitenstalling in de Veeladingstaat. Daar is ook een buitenstalling voor bromfietsers.

De buitenstalling die tussen het vertrouwde busstation en het NS-station lag, wordt niet meer gebruikt. Je mag je fiets ook nog steeds niet stallen op het Stationsplein. Verwijderde fietsen staan bij Stadstoezicht, Slachthuisstraat 102 in Roermond. Je kunt, na het maken van een afspraak per telefoon, je fiets ophalen. Het telefoonnummer is: 0475-359101.

Voor automobilisten

In de Veeladingstraat liggen nu de tijdelijke fiets- en bromfietsstalling en het tijdelijke busstation. Daarom is het P+R terrein afgesloten voor automobilisten. De alternatieve parkeermogelijkheid is het P+R terrein aan de Godsweerdersingel.

Het Stationsplein kan nog steeds worden gebruikt door taxi’s of om iemand snel af te zetten of op te halen. Een aantal parkeerplaatsen zijn wel vrijgehouden voor het laden en lossen van het hotel en de bloemist.

Voor buspassagiers

Tot 30 augustus 2020 wordt het busstation verbouwd. Het busstation ligt daarom tijdelijk in de Veeladingstraat (voormalig P+R terrein). Informatie hierover staat op borden op het station, op www.arriva.nl, in de Arriva reisplanner en op schermen in bussen. Houd rekening met enkele minuten extra looptijd, tussen bushalte en station.

Omleiding busroutes

Doordat tot 30 augustus 2020 het busstation in de Veeladingstraat ligt, moeten reizigers rekening houden met extra reistijd. Dit komt door de aangepaste routes van de bussen en de eerdergenoemde extra minuten looptijd tussen bushalte en station. Raadpleeg de Arriva reisplanner voordat je vertrekt.

Buslijnen 1, 62, 63, 64, 66 en 794 zullen vanaf 6 mei tot 30 augustus een andere route rijden. Halte Nassaustraat op de Bredeweg kan gebruikt worden als tijdelijke halte. Zie hiervoor onderstaande routekaartje. Reizigers op buslijnen 63 en 64 vanuit de Heinsberg en Posterholt richting ziekenhuis, moeten op het tijdelijke busstation overstappen op de buslijnen 1, 62, 63, 64, 66 of 794.

Tijdelijke routes en voorzieningen

Het tijdelijke busstation ligt in de Veeladingstaat. Als je uit het station komt, ga je direct linksaf. Ook de bewaakte fietsenstalling van de NS en de tijdelijke buitenstallingen voor fiets en bromfiets liggen in die straat. De looproutes naar het centrum, het bus- en treinstation en de stallingen staan aangegeven op borden. Alle stationsvoorzieningen zijn, komend vanuit het centrum, bereikbaar via het Stationsplein.

Informatie voor omwonenden

Op dit moment is de bouw van het nieuwe busstation bij Station Roermond in volle gang. Het beton van het busplein is gestort, dat betekent dat aannemer Den Ouden nu start met verszagen. Verszagen betekent dat er wordt gezaagd in het beton om scheuren te voorkomen. Dit moet op een speciaal moment gebeuren, het beton mag niet te zacht zijn maar ook niet te hard. Aangezien het drogen van het beton onder andere afhangt van het weer, kunnen we niet precies voorspellen wanneer er gezaagd moet worden. De periode waarin deze werkzaamheden mogelijk plaatsvinden is vanaf maandag 6 juli (kalenderweek 28) tot en met kalenderweek 34.

Het is mogelijk dat er buiten de afgesproken werktijden (doordeweeks van 7:00 – 23:00 uur en in het weekend van 9:00 tot 23:00 uur) wordt verszaagd. Als dat gebeurt, meldt Den Ouden dit in een appgroep voor omwonenden die hierover ook per brief zijn geïnformeerd. U kunt zich voor deze appgroep opgeven bij Robin van Dongen, omgevingsmanager van Den Ouden. Zijn e-mailadres is r.vandongen@denoudengroep.com. Meldt in deze mail uw mobiele telefoonnummer, zodat u kan worden toegevoegd. Uiteraard zetten we ons volop in om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Algemene vragen

Waarom wordt er gewerkt aan de stationsomgeving?

De gemeente Roermond maakt van het station en omgeving een regionaal mobiliteitsknooppunt voor bus, trein, fiets en auto. Aan de rand van onze binnenstad komt een aantrekkelijke, duurzame en toekomstgerichte stationsomgeving. Het wordt een aantrekkelijke veilige plek voor bezoekers, reizigers en inwoners. Een visitekaartje voor de stad en omgeving.

Wanneer is het klaar?

De werkzaamheden aan de stationsomgeving vinden plaats in fases. We starten nu met het (brom)fietsparkeren en de verbouwing van het busstation. Als alles volgens plan verloopt, is het busstation weer open op 30 augustus 2020. Dan is ook de permanente buitenstalling voor fietsers gereed. Naar verwachting start de NS eind 2020 met de verbouwing van de bewaakte fietsenstalling en het stationsgebouw.

Vanaf 2022 willen we ook aan de slag gaan met de ruimte tussen het bus- en treinstation. Hier wordt eind 2020 een besluit over genomen. Dan wordt ook het besluit genomen of het voormalige Belastingkantoor een nieuwe bestemming krijgt of wordt gesloopt. Vanwege de onzekerheden die de Coronacrisis met zich meebrengt, is de beoogde voorbereiding van de verbouwing van het stationsgebouw in 2020 voorlopig uitgesteld. 

Hebben de coronamaatregelen invloed op de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer zich aan alle geldende regels van het RIVM. Vooralsnog kan het werk wel gewoon doorgaan. Mogelijk duurt het iets langer door uitval van personeel of vertraging bij de levering van bouwmaterialen. 

Wie voert de werkzaamheden uit?

Den Ouden Aannemingsbedrijf uit Schijndel voert het werk aan het busstation uit. 

Ondervind ik hinder van de werkzaamheden?

Dit kunnen we helaas niet uitsluiten. We doen ons best om de eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken. We geven op borden aan wat de routes zijn richting station, busstation, fietsenstalling en centrum. 

Hoe is de hulp voor mensen met een fysieke beperking geregeld?

Ook tijdens de werkzaamheden blijft de stationsomgeving bereikbaar voor mensen met een fysieke beperking. 

Als ik een vraag heb, waar kan ik dan terecht?

Werkzaamheden:
Voor vragen en opmerkingen over de werkzaamheden zoals een omgevallen hek, een loszittende tegel of geluidsoverlast, kun je contact opnemen met de omgevingsmanager van Den Ouden:  Robin van Dongen is te bereiken op telefoonnummer 073-5431000 of via e-mailadres r.vandongen@denoudengroep.com en de projectleider Geert-Jan Aalbers op telefoonnummer 06-22977547 of per e-mail gj.aalbers@denoudengroep.com. Denk hierbij aan vragen over een omgevallen hek, een loszittende tegel of geluidsoverlast. 

Inloopspreekuur:
De aannemer organiseert van 13 mei 2020 tot einde uitvoering elke woensdag een inloopspreekuur van 12:00 tot en met 16:00 uur aan de Godsweerdersingel 10 (voormalig Belastingkantoor). Uitvoerder Marco van Laarhoven is dan aanwezig voor vragen en opmerkingen. Marco van Laarhoven is te bereiken via het telefoonnummer 06-12455210 of via e-mail: m.vanlaarhoven@denoudengroep.com. In verband met de coronamaatregelen is het belangrijk dat je belt met de uitvoerder voordat je een bezoek brengt aan het spreekuur. Gezondheid voor iedereen heeft de hoogste prioriteit!

Het project:
Voor vragen en opmerkingen over het project kun je terecht bij de gemeente Roermond via e-mail: station@roermond.nl of bij het KlantContactCentrum, telefoonnummer: 14 0475.

Automobilisten

Is het station bereikbaar voor automobilisten tijdens de werkzaamheden?

Ja. De Kiss & Rideplekken en taxistandplaatsen voor het stationsgebouw zijn bereikbaar. 

Kan ik tijdens de werkzaamheden parkeren bij het station?

Automobilisten kunnen kort parkeren op de daarvoor bestemde plekken op het Stationsplein. Het P+R terrein aan de Veeladingstraat is afgesloten tot en met begin september. Voor lang parkeren kunnen automobilisten terecht op P+R terrein op de Godsweerdersingel, net voorbij het vertrouwde (dus niet het tijdelijke) busstation. 

Bezoekers stationsomgeving

Zijn de stationswinkels geopend tijdens de werkzaamheden?

Ja. Het station en de voorzieningen zijn open tijdens de werkzaamheden open. 

Kan ik in of bij het station iemand wegbrengen of ophalen tijdens de werkzaamheden?

Ja. De Kiss & Rideplekken op het Stationsplein blijven bereikbaar.

Blijft de taxistandplaats gehandhaafd?

Ja. De taxistandplaats voor het stationsgebouw blijft open tijdens de werkzaamheden.

Is hotel Roermond bereikbaar?

Ja. Het hotel is bereikbaar voor automobilisten, voetgangers en fietsers. Fietsers moeten hun fiets tijdelijk ergens anders parkeren.

Hoe is de veiligheid van de bezoekers geregeld?

We zorgen voor verkeersveilige fiets- en voetgangersroutes van en naar het treinstation en het tijdelijke busstation. Daarbij houden we uiteraard ook rekening met de maatregelen van het RIVM vanwege de coronacrisis.

Hoe kan ik bezoekers aan Roermond het beste informeren?

We actualiseren regelmatig deze projectpagina op www.roermond.nl/station. Bezoekers aan Roermond kun je verwijzen naar deze pagina.

Busreizigers

Waar is het tijdelijke busstation?

Het tijdelijke busstation ligt op het P+R terrein in de Veeladingstraat.

Hoe kom ik (veilig) bij het tijdelijke busstation?

De loop- en fietsroutes van en naar het tijdelijke busstation worden aangegeven op borden. Deze routes zijn verkeersveilig.

Veranderen de busroutes tijdens de werkzaamheden?

De bussen die komen vanuit de richting Oranjelaan (ziekenhuis), kunnen niet linksaf na de tunnel. De lijnen waarvoor dit geldt volgen een omleidingsroute. Meer informatie vind je op de Arriva reisplanner.

Veranderen de aan- en aankomsttijden van de bussen?

Nee. De werkzaamheden zijn niet van invloed op de dienstregeling van de bussen.

Veranderen de lijnnummers van de bussen tijdens de werkzaamheden?

Nee. 

Wanneer kan ik weer terecht op het vertrouwde busstation?

Het vernieuwde busstation wordt op 30 augustus 2020 weer in gebruik genomen.

Fietsers

Waar kan ik mijn fiets stallen?

Je kunt je fiets stallen bij het station op de volgende manieren:

 •   Bewaakte stalling NS:
 • Tijdelijke buitenstalling:
  • Er is een tijdelijke buitenstalling (onbewaakt) in de Veeladingstraat, richting het tijdelijke busstation. 

Mijn fiets is verwijderd, wat kan ik doen?

Verwijderde fietsen staan bij Stadstoezicht, Slachthuisstraat 102 in Roermond. Je kunt, na het maken van een afspraak per telefoon, je fiets ophalen. Het telefoonnummer is: 0475-359101.

Kan ik nog wel met de fiets langs het station?

Op de Veeladingstraat ligt tot 30 augustus het tijdelijke busstation. Hier kun je met de fiets niet overheen rijden. Fiets daarom via de Willem II Singel en het Stationsplein. Eventuele andere omleidingsroutes worden op borden aangegeven.

Treinreizigers

Is het station bereikbaar tijdens de werkzaamheden?

Ja. Treinreizigers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. De route naar het tijdelijke busstation, de fietsenstalling en bromfietsstalling wordt goed aangegeven. De taxistandplaats is open en de looproute naar het centrum/Designer Outlet is ongewijzigd.

Kan ik het centrum inlopen of is er een omleidingsroute?

De werkzaamheden zijn niet van invloed op de loop- of fietsroutes naar het centrum.

Ik wil een OV-fiets huren op het station, kan dat?

Ja. Een OV-fiets is verkrijgbaar bij de bewaakte stalling van de NS.

Kan ik bij aankomst in Roermond een taxi nemen?

Ja. De taxistandplaats op het Stationsplein blijft open.

Kan ik gebruikmaken van busvervoer bij aankomst in Roermond?

Ja. Tot 30 augustus is er een tijdelijk busstation in de Veeladingstraat. Komend uit het stationsgebouw, sla je direct linksaf. De route van en naar het station is op borden aangegeven. De extra loopafstand bedraagt enkele minuten. 

Voetgangers

Kan ik tijdens de werkzaamheden langs het station lopen?

Ja. De Godsweerdersingel en het Stationsplein zijn open voor voetgangers. Via de Veeladingstraat kun je lopen naar het tijdelijke busstation en de tijdelijke buitenstallingen voor (brom)fietsen.

Is het treinstation bereikbaar?

Het treinstation blijft goed bereikbaar voor voetgangers vanuit alle richtingen. Voetgangers die komen vanuit de richting Wilhelminaplein moeten iets omlopen om het hotel heen. De omleidingsroutes staan aangegeven op borden.

Is het busstation bereikbaar?

Het tijdelijke busstation in de Veeladingstraat is goed bereikbaar voor voetgangers. De route staat op borden aangegeven. 

Voor de ontwikkeling van de stationsomgeving heeft de gemeente Roermond een visie opgesteld. Deze visie is door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie staat de beoogde toekomstige structuur van het gebied beschreven. Ook geven we aan welke toekomstige ontwikkelmogelijkheden er zijn voor de stationsomgeving.

Waaruit bestaan de werkzaamheden?

1. Als eerste is de stationstunnel in de Oranjelaan opgeknapt. Deze is sinds 11 mei 2019 weer open voor verkeer. 

2. Werkzaamheden in 2020:

 • Het busstation vernieuwen
 • De bewaakte fietsenstalling vernieuwen.
 • Een ontwerp maken voor de transferruimte, dat is de ruimte tussen het busstation en het NS-station.
 • De toekomst van het voormalig Belastingkantoor bepalen; sloop of een nieuwe bestemming.

Oorspronkelijk stond ook de voorbereiding van de verbouwing van het stationsgebouw op de planning van 2020. Vanwege de onzekerheden die de Corona-crisis met zich mee brengt, is dit voorlopig uitgesteld. De verbouwing zal in ieder geval niet eind 2020 van start gaan.

3. Vanaf 2021 willen we de mogelijkheden voor een nieuwe voetgangersverbinding met de oostzijde van het station verder onderzoeken. We onderzoeken ook een mogelijke bestemming voor de gronden die vrijkomen als de overbodige sporen verdwijnen.

Er gaat dus vanaf 2020 veel gebeuren in de stationsomgeving. Het doel is uiteraard dat reizigers en bezoekers aan het station zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Maar dat er overlast kan ontstaan, valt niet uit te sluiten. We doen ons uiterste best om gebruikers tijdig te informeren over de geplande activiteiten, zodat iedereen hier rekening mee kan houden. 

Denk met ons mee!

Op 16 april en 23 oktober 2019 hebben we belangstellenden gevraagd om met ons mee te denken. Hieronder vind je:

 • de presentatie op 23 oktober over de verschillende onderdelen van de stationsomgeving;
 • de resultaten van een enquête in oktober en november 2019; 
 • de gestelde vragen tijdens de inloopbijeenkomst van 16 april en onze reactie daarop. 
   

Inloopbijeenkomst woensdag 23 oktober 2019

Op woensdag 23 oktober 2019 waren belangstellenden van harte welkom tijdens een inloopbijeenkomst in Hotel Roermond aan het Stationsplein. Circa 120 mensen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Zij werden door medewerkers van de gemeente bijgepraat over het nieuwe busstation en fietsenstalling en de andere plannen in de stationsomgeving.

De bezoekers konden reageren op onder meer de toekomst van het voormalige Belastingkantoor en de eerste schetsen voor de vernieuwing van delen van de stationsomgeving. 

Onderstaande (gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst op 23 oktober 2019) geeft een beeld van hoe de stationsomgeving eruit kan gaan zien. 

 1. Ontwerp busstation (Pdf, 1 MB)
 2. Ontwerp transferruimte (Pdf, 1 MB)
 3. Toelichting ontwerpen busstation en transferruimte (Pdf, 1 MB)
 4. Beeldkwaliteitsplan (Pdf, 13,5 kB)
 5. Animatie busstation en transferruimte
 6. Voormalig belastingkantoor, gebiedsontwikkeling Oostzijde en tunnelonderzoeken (Pdf, 1,7 MB)

Resultaten enquête oktober – november 2019

Rondom de inloopbijeenkomst van 23 oktober 2019, is een digitale enquête gehouden over de plannen rondom het station. Ruim 400 inwoners hebben gebruikgemaakt van deze reactiemogelijkheid. Bekijk hier de presentatie(Pdf, 420 kB) met de belangrijkste resultaten.

Eerste ideeën

Op dinsdag 16 april 2019 vond een inloopbijeenkomst plaats in Hotel Roermond. Hier werden de eerste ideeën voor het busstation en het beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Iedereen kon daar zijn of haar ideeën inbrengen. Daarnaast konden belangstellenden reageren via een digitaal platform. De vragen en opmerkingen én de reactie van de gemeente hierop, kun je hier bekijken:

Informatie en contact

 • Heb je vragen over de bouwwerkzaamheden? Stuur dan een e-mail sturen naar: station@roermond.nl. Je kunt ons ook bellen: 14 0475 (KlantContactCentrum gemeente Roermond). 
 • Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de stationsomgeving? Klik dan hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief en buurtpost van de gemeente Roermond. 
 • Je kunt ons ook volgen op Facebook: www.facebook.com/gemeenteroermond.
Uw Reactie
Uw Reactie