Betaald parkeren Spoorzone Oost

De parkeersituatie in het gebied 'Spoorzone Oost' gaat eind oktober 2021 veranderen. Om het lang parkeren in de wijken ‘t Vrijveld en Roermondse Veld tegen te gaan, is in 2009 een parkeerregeling ingevoerd. Er is toen een blauwe zone ingesteld. Het gebied waar de blauwe zone geldt noemen we 'Spoorzone Oost'. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Roermond besloten dit te gaan vervangen door een regeling met betaald parkeren gecombineerd met vergunning parkeren. 

 

De blauwe zone gaat vervallen en hiervoor in de plaats komt betaald parkeren met vergunning parkeren. De gemeente wil het parkeren zoveel mogelijk hetzelfde regelen. Dus net als in het centrum en de omliggende wijken wordt betaald parkeren met vergunning parkeren in alle gebieden toegepast.

Een blauwe zone is jaarlijks duurder voor de gemeente dan betaald parkeren. Een belangrijk verschil is dat de opbrengsten van bekeuringen in de blauwe zone naar het Rijk gaan en dus niet naar de gemeente.

We gaan met ondernemers in gesprek over de aankomende verandering van het parkeren. We doen dit tijdens twee gelijke bijeenkomsten op 12 juli en 20 juli (beide dagen vanaf 19.00 uur). Bent u ondernemer in het gebied en wilt u deelnemen? Meld u dan voor een van de avonden aan door een e-mail te sturen naar: parkeren@roermond.nl. Aanmelden kan tot 1 juli 2021. Of deze bijeenkomst digitaal is of op locatie is mede afhankelijk van de Covid-19 situatie. U ontvangt hierover meer informatie na uw aanmelding. 

Vanwege de Covid-19 situatie wordt de bewonersbijeenkomst later in het 3e kwartaal gehouden.

In de Spoorzone Oost worden maximaal 23 parkeerautomaten geplaatst en wordt markering aangebracht. Wij zoeken maximaal 15 bewoners en ondernemers uit het gebied om mee te denken over de locaties van de parkeerautomaten en de uitvoering. Wilt u meedenken en deelnemen aan de klankbordgroep “Betaald parkeren Spoorzone Oost”?  Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar: parkeren@roermond.nl. Aanmelden kan tot 1 juli 2021. De eerste bijeenkomst zal op 21 juli in de avond plaats vinden. Afhankelijk van de Covid-19 situatie zal dit mogelijk online zijn. De deelnemers ontvangen hierover tijdig informatie. Bij meer aanmeldingen kijken we naar spreiding van de deelnemers over het gebied en een verdeling tussen bewoners en ondernemers. 

Dagen en tijden

Het college heeft besloten om betaald parkeren in te voeren op de volgende dagen:

  • Maandag tot en met zaterdag van 8:00 tot 20:00 uur;
  • Zondag van 12:00 tot 20:00 uur.

Dit zijn dezelfde tijden die nu ook gelden voor de blauwe zone.

Betaald parkeren

De gemeenteraad heeft besloten dat het eerste uur parkeren gratis blijft voor de bezoekers in de “Spoorzone Oost”. Het tarief voor het tweede uur blijft € 1,70 per uur (betalen per minuut), met een maximum parkeerduur van 2 uur. Dit wordt mogelijk gemaakt door gebruik van de parkeerautomaat en bij het mobiel parkeren. 

Het gebruik en de kosten van een parkeervergunning en de bezoekersregeling voor bewoners veranderen niet.

Bewoners en ondernemers kunnen parkeren met een parkeervergunning. Als u nu een parkeerontheffing heeft, dan wordt deze automatisch omgezet in een parkeervergunning. U hoeft hier niets voor te doen. U betaalt niet extra voor uw vergunning voor het lopende jaar 2021.

Uw bezoekers kunnen gratis parkeren door gebruik te maken van de bezoekersregeling. Die is hetzelfde als de bezoekersregeling bij de blauwe zone. De digitale bezoekersregeling kunt u gewoon blijven gebruiken. Per jaar heeft u 405 uur gratis parkeren voor uw bezoek. Het parkeren wordt per minuut verrekend. Maakt u eventueel nog gebruik van Kraskaarten? Dan kunt u die ook gewoon blijven gebruiken.

De regeling voor de blauwe zone wordt automatisch omgezet naar de regeling voor betaald parkeren. U hoeft hier niets voor te doen. 

De planning is na het besluit van de raad op 12 juli voor een uur gratis parkeren aangepast.
Hoewel het besluit voor het wijzigen van het tarief door de gemeenteraad is genomen, moeten er nog een aantal formele documenten aangepast worden, zodat het eerste uur gratis ook rechtsgeldig is. De verwachting is dat de gemeenteraad hier donderdag 14 oktober een besluit over neemt. De regeling betaald parkeren gaat dan eind oktober in. Tot die tijd wijzigt de huidige regeling niet. 

In oktober starten de werkzaamheden voor het plaatsen van de parkeerautomaten, de verkeersborden en het verwijderen van de blauwe markering. Dit kan enkele weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Over deze werkzaamheden ontvangt u in september meer informatie.

​​​

In september ontvangt u van ons een uitnodiging voor een bijeenkomst. Hier kunt u de vragen stellen die u nog heeft. De bijeenkomst vindt plaats in oktober, afhankelijk van de coronamaatregelen. 

Meer informatie

Meer informatie leest u bij de veelgestelde vragen. Hebt u toch nog vragen? Dan kunt u die mailen naar parkeren@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie