Projecten in Roermond

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten in Roermond.

Project: Herinrichting Kapellerlaan

Onderhoud aan riolering en verhardingen zijn de aanleiding tot herinrichting van de Kapellerlaan. Herinrichten geeft de kans tot verbetering van de straat en zijn verkeerssituatie. 

Projectgrens reconstructie Oranjelaan van de stationstunnel tot de Lindelaan

Reconstructie Oranjelaan

Dit project gaat over het deel van de Oranjelaan vanaf de Stationstunnel tot en met de rotonde met de Bredeweg. De openbare ruimte van de Oranjelaan is hier verouderd en gaan we opknappen.

Renovatie park Hattem

De gemeente Roermond gaat park Hattem renoveren. Dit is nodig omdat de beplanting op veel plaatsen van slechte kwaliteit is. 

Project: Roerdelta

Roerdelta is het gebied waar de Roer in de Maas stroomt. In Roerdelta zal een woningbouw ontwikkeling en een herontwikkeling van de stadshaven gaan plaats vinden. 

Project RESOLVE

Project: Resolve

In het project RESOLVE bundelen acht Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun kennis en ervaring om de betrokkenheid van de retailsector bij het opstellen van verkeersbeleid te vergroten.

Uw Reactie
Uw Reactie