Privacy

De gemeente Roermond hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens.

Informatie over bezoeken aan www.roermond.nl worden gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en kan niet herleid worden naar individuele personen. 
De verstrekte (persoonlijke) gegevens ten behoeve van informatieverzoeken of aanvragen zullen nimmer ter beschikking gesteld worden aan derden.

De gemeente Roermond voert wettelijke taken uit zoals de Wet Basisregistratie Personen (BRP), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor de uitvoering van deze taken zal de gemeente gegevens van u moeten bewerken, of dat nu bijvoorbeeld is voor de aanvraag van een paspoort, een gehandicaptenparkeerkaart, een omgevingsvergunning of een aanvraag voor ondersteuning in het kader van de Wmo. De gemeente zou haar wettelijke taken niet kunnen uitvoeren als daarvoor geen gegevens mogen worden vastgelegd.

De gemeente heeft een door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld privacybeleid waarin specifieke zaken zijn vastgelegd zoals de wijze van verantwoording, het borgen van privacyrechten en het invullen van nadere privacy richtlijnen. Het privacybeleid is een standaard voor de wijze waarop de gemeente omgaat met privacybescherming.

 

De gemeente Roermond maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren (bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht). Deze gegevens worden verzameld door middel van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website meestuurt naar uw computer. In deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, of gegevens die herleidbaar zijn naar persoonlijke gegevens. Dit is dus geheel anoniem en heeft alleen als doel om de website te verbeteren. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst gesloten. 
Wij gebruiken géén tracking cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. 

Liever géén cookies?

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geweigerd of dat vooraf toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de website ConsuWijzer

In diverse gemeentelijke gebouwen hangen bewakingscamera’s voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers en ter bescherming van eigendommen van de gemeente en van bezoekers.

De beelden die middels deze camera’s worden verkregen worden bewaard en zijn onderworpen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente heeft een protocol vastgesteld, waarin het gebruik van camera’s wordt geregeld en een protocol waarin de rechten van degenen die aan cameratoezicht zijn onderworpen zijn geregeld.

Als u gefilmd bent in een gemeentelijk gebouw en u wenst inzage in die opnames te hebben, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Vul hiervoor het formulier Verzoek om inzage opname beelden cameratoezicht (Pdf, 209 kB) in. 

 

Uw Reactie
Uw Reactie