Parkeren voor ondernemers

Dagvergunning parkeren voor bedrijven

Bedrijven die kortdurende werkzaamheden binnen het gebied betaald parkeren moeten uitvoeren, kunnen een dagvergunning parkeren aanvragen.

Bedrijfsontheffing blauwe zone

Als uw bedrijf in de blauwe zone Spoorzone Oost is gevestigd, kunt u voor uw medewerkers een parkeerontheffing aanvragen.

Werknemers van bedrijven en instellingen

Als u werkt in een gebied waar u betaald parkeert.

Ontheffing parkeer- en verkeersregels

Wilt u laden, lossen, (ver)bouwen of verhuizen op openbare plekken die verboden zijn voor auto's en andere voertuigen? Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones? Dan kunt u bij de gemeente vragen om een ontheffing van het verbod. 

Parkeervergunning voor bedrijven, zorginstellingen en non-profit instellingen

Bedrijven of non-profit instellingen die gevestigd zijn in een gebied met betaald parkeren of bedrijven die vaak werkzaam zijn binnen het gebied betaald parkeren kunnen een parkeervergunning aanvragen.

Vergunning parkeerterreinen

Als u werkt in een gebied waar u betaald parkeert.

Uw Reactie
Uw Reactie