Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Nieuwsoverzicht

Seniorvriendelijk Roermond organiseert Doe Mee weken

In Roermond doet iedereen mee. Onder het motto DOE MEE! organiseert Seniorvriendelijk Roermond diverse activiteiten voor senioren in Roermond. Van 17 september tot en met 12 oktober kan men genieten van meer dan 40 activiteiten op verschillende locaties in Roermond. 

Vluchtelingen

Roermond vangt tijdelijk 100 asielzoekers op

Onze Veiligheidsregio heeft opdracht gekregen van de regering om nog deze maand tijdelijk 225 asielzoekers op te vangen uit Ter Apel. Het gaat over een periode van ten minste drie maanden, om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Roermond vangt hiervan tijdelijk 100 asielzoekers op in het voormalige pand van De Trompetter aan de Nassaustraat in de wijk ’t Veld. Waar deze mensen daarna zullen worden opgevangen is nog niet duidelijk.

Eenmalige subsidie voor initiatieven gezonde leefstijl

Het kabinet heeft steunpakketten vrijgemaakt om de gevolgen van de coronamaatregelen te beperken en structurele schade zo veel mogelijk te voorkomen. Een van de manieren waarop de gemeente Roermond hier vorm aan geeft is het beschikbaar stellen van een subsidie voor initiatieven die een gezonde leefstijl bevorderen. 

Uw rijbewijs online verlengen

Uw rijbewijs online verlengen

Verloopt uw rijbewijs binnenkort of wilt u uw rijbewijs uitbreiden met een categorie? Dan kunt u met ingang van 1 augustus 2022, onder bepaalde voorwaarden, uw rijbewijs online verlengen. 

Nieuw college gemeente Roermond geïnstalleerd

Op 13 juli is het nieuwe het college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd in het stadhuis in Roermond. LVR, GroenLinks, VVD en PvdA, vormen samen het dagelijkse bestuur van de gemeente Roermond. Het college bestaat uit burgemeester Rianne Donders – de Leest en wethouders Dirk Franssen, Marianne Smitsmans - Burhenne, Vincent Zwijnenberg, Felix van Ballegooij en Jos van Rey. Gemeentesecretaris Jan-Willem Kradolfer (a.i.) adviseert het college.

Het logo van de gemeente Roermond

Nieuwe parkeerloket per 15 juli

Vanaf 15 juli is er een nieuw digitaal parkeerloket en een nieuwe webapp voor het aan- en afmelden van bezoek. Voor uw eigen auto hoeft u geen nieuwe parkeervergunning aan te vragen. Als u in het bezit bent van een bezoekersvergunning dan verandert er wel iets. In dit bericht vertellen we u er meer over. 

Controle op de corona toegangsbewijzen 2022

Ondernemingen, verenigingen en stichtingen die verplicht zijn geweest om in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 te controleren op de coronatoegangsbewijzen kunnen, een eenmalige subsidie ontvangen van maximaal €1000,-. 

Beoogde coalitiepartijen Roermond sluiten akkoord

LVR, GroenLinks, VVD en PvdA presenteerden vandaag het coalitieakkoord ‘De stad van ambitie, daadkracht en verbinding’. Het is de eerste keer in de Roermondse geschiedenis dat deze partijen met elkaar een coalitie vormen.

Het bevrijdingsfestival in 2017

Aanmelden evenementen voor evenementenkalender 2023

Wilt u een evenement organiseren in 2023? Dan dient u dit evenement aan te melden voor de evenementenkalender 2023. Vanaf 15 juli tot 1 september 2022 is het weer mogelijk uw evenement hiervoor aan te melden.

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

De gemeente Roermond gaat de energietoeslag betalen aan bijstandsgerechtigden en andere inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die bekend zijn bij de gemeente. Andere inwoners die denken dat ze hier recht op hebben, kunnen vanaf nu een aanvraag indienen via deze site.

Foto: Willem Alexander haven Roermond

Miljoenensubsidie voor Limburgse binnenhavens

Tijdens de Connecting Europe Days in Lyon is bekend gemaakt dat de Europese Unie (EU) opnieuw een miljoenensubsidie ter beschikking stelt voor de doorontwikkeling van zes binnenhavens. De Willem Alexanderhaven in Roermond maakt hier onderdeel van uit. 

Energieloket Roermond

Energieloket Roermond: gratis en onafhankelijk advies

Via het online energieloket van de gemeente Roermond kunt u informatie vinden over energiebesparing, een stappenplan naar een aardgasvrije woning, subsidie- en financieringsregelingen. Bovendien staan hier contactgegevens van onafhankelijke, deskundige adviseurs die gratis uw vragen kunnen beantwoorden.

Expositie Transgeschiedenis ECI Roermond

De gemeente Roermond is – samen met de gemeente Weert – Regenboogstad. Dat houdt in dat we ons sterk maken voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI+. Iedereen verdient de vrijheid en veiligheid om altijd en overal, zichtbaar zichzelf te kunnen zijn. In de zomer van 2022 krijgt het thema Transgender extra aandacht.

Deelauto’s nu ook over Duitse grens beschikbaar

Heeft u slechts af en toe een auto nodig? Dan is een elektrische deelauto dé oplossing. De deelauto’s van SHAREuregio Unplug&Go zijn vanaf nu aan beide zijden van de grens, buiten kantooruren, te reserveren voor privégebruik.

90 nieuwe locaties voor laadpalen

Gemeente Roermond streeft ernaar dat iedereen die elektrisch wil rijden, toegang heeft tot een laadpunt in de buurt van zijn of haar woning. Omdat niet iedereen een eigen oprit of garage heeft, wil de gemeente meer openbare laadpunten maken.  

Werk in uitvoering

Werk in uitvoering: aanleg glasvezel

Op diverse plaatsen in Roermond werken KPN, Delta en Glaspoort aan de aanleg van glasvezel in de straat. Belanghebbenden worden door de betreffende bedrijven geïnformeerd over werkzaamheden in de buurt. 

De bestrijding van eikenprocessierups gaat weer van start

Het is weer voorjaar. Dat betekent dat bomen en planten weer tot bloei komen. In deze periode laat ook de eikenprocessierups zich weer zien. De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij blootstelling aan de zogenaamde brandharen van de rups. 

Het logo van de gemeente Roermond

Gemeente bekijkt hoe wandelend stadsbos mogelijk gemaakt kan worden

Het college was verrast door het initiatief van het wandelend stadsbos. Er heeft vooraf geen afstemming plaatsgevonden, wat tot problemen kan leiden. Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van hulpdiensten en de beschikbaarheid van de ruimte door andere activiteiten, zoals de zaterdagmarkt. 

Verkeersmaatregelen op drukke dagen in Roermond

Tijdens drukke dagen (topdagen) verwachten we meer bezoekers en meer verkeer dan gemiddeld in Roermond. Met name tijdens Duitse en Belgische feestdagen is het gezellig druk. Ook voor de komende periode verwachten we weer een aantal topdagen. 

De vlag van Oekraine

Hoe kunt u Oekraïeners helpen?

Veel Oekraïners hebben (nood-) hulp nodig. U kunt zelf op verschillende manieren mensen uit Oekraïne helpen. Kijk hier voor meer informatie. 

Informateur Dirk Franssen

Eindverslag informateur Franssen

Informateur Dirk Franssen heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle negen in de raad van Roermond vertegenwoordigde politieke partijen. In een openbare bijeenkomst op 6 april heeft de informateur zijn eindverslag gepresenteerd.

Koninklijke Onderscheiding voor Leon Guffens

Bij gelegenheid van zijn afscheid van de gemeenteraad heeft burgemeester Rianne Donders – de Leest een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Leon Guffens. De uitreiking van de versierselen vond plaats tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad in de bestuursperiode 2018 - 2022. De heer Leon Guffens werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

Gemeente en Vijf samen op weg naar een positief gezond Roermond

Sinds dit jaar werken Gemeente Roermond en Vijf nauw samen om welzijn, ondersteuning en zorg voor  volwassen inwoners van Roermond anders te organiseren. Aanleiding voor de samenwerking was de uitdaging om de vraag naar professionele ondersteuning en zorg in de toekomst betaalbaar te houden. De uitkomst is een vernieuwende aanpak die gebaseerd is op het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. 

Lokale evaluatie hoogwater gepresenteerd

Op 21 maart presenteerde de gemeente Roermond de lokale evaluatie van de hoogwateraanpak in juli 2021. Op regionaal niveau hebben de veiligheidsregio Limburg-Noord en het Waterschap Limburg al eerder hun leerevaluaties afgerond. De lokale evaluatie biedt belangrijke leerpunten voor de gemeentelijke inzet bij het hoogwater.

Nieuwe containers voor iedereen met een duobak

In onze gemeente verdwijnt de duobak. Dat is de container die de meeste huishoudens nu gebruiken voor het aanbieden van afval. De duobak wordt ingewisseld voor twee nieuwe containers: eentje voor restafval en eentje voor gft. 

Het logo van de gemeente Roermond

Burgemeester doet aangifte van ronselen stemmen

Burgemeester Rianne Donders van Roermond heeft op 15 maart 2022 aangifte gedaan van het ronselen van volmachtstemmen. Er zijn concrete aanwijzingen dat er in Roermond gepoogd is om meerdere stemmen te ronselen ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

Veilig op de vlucht uit Oekraïne

Veilig op de vlucht

Vluchtelingen zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Lees hier tips en adviezen in meerdere talen. 

De vlag van Oekraine

Roermond leeft mee met de mensen in de Oekraïne

1 Maart was het precies 77 jaar geleden dat Roermond werd bevrijd. Met de inval van Rusland in de Oekraïne is de kwetsbaarheid van de vrijheid, die soms te vanzelfsprekend lijkt, intens voelbaar.

Liveblog coronavirus gesloten

Tenzij nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, wordt dit liveblog voor dit moment gesloten. Kijk voor actuele informatie over Corona op de site van de Rijksoverheid. 

Transitievisie Warmte als basis voor buurtgerichte aanpak

De gemeenteraad van Roermond heeft op 21 februari 2022 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin staat globaal beschreven hoe we in Roermond van het aardgas af gaan. In 2050 moeten we onze woningen en gebouwen namelijk op een duurzame manier kunnen verwarmen en niet meer met aardgas. Roermond moet dan aardgasvrij zijn, net als de rest van Nederland.

Logo SML

Ambitieuze investeringsagenda voor Midden-Limburg

De zeven samenwerkende gemeenten van Midden-Limburg (SML) hebben samen met een aantal partnerorganisaties een investeringsagenda opgesteld voor de periode 2022-2032. De agenda is de concretisering van de eerder vastgestelde visie ‘Midden-Limburg, verbindend Hart van Limburg’. In totaal gaat het om investeringen tot een bedrag van ruim € 100 miljoen.

Boom uitdeelactie 2022

Bomen voor een groenere gemeente

Door de grote toeloop zijn alle bomen vergeven. Ook de extra bomen die ter beschikking zijn gesteld, zijn inmiddels op. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Wij bedanken jullie voor de grote interesse om Roermond mee te vergroenen.

Foto: Yara Verstappen fotografie

Roermond lanceert nieuwe initiatieven ter versteviging cultuursector

De gemeente Roermond zet in op behoud én versteviging van de culturele infrastructuur in Roermond. Afgelopen maand introduceerden we al de Tweede steun- en herstelregeling waarmee culturele organisaties die door corona hard zijn geraakt, financiële steun kunnen aanvragen. Nu lanceren we ook Maakplaats en een nieuwe cultuurwebsite, bedoeld om de ontwikkeling van nieuwe culturele projecten in Roermond te stimuleren.

Roermond door de ogen van haar inwoners

2021 is weer voorbij. Een jaar dat voor veel mensen heel anders verliep dan verwacht. Het virus dat toch weer wild om zich heen greep en een hoogwatercrisis, waarvan velen nu nog steeds de gevolgen ondervinden. Wij hopen dat deze video een beetje hoop en houvast biedt.

Voorwaarden toeristisch verhuur

Verruiming toeristische verhuur van woonruimte

Bij toeristische verhuur van woonruimte bieden eigenaars/ bewoners/ huurders hun woning tegen betaling aan voor een gedeelte van het jaar. Dit was voorheen niet toegestaan in Roermond. Vanaf nu mag dit wel, mits de opgestelde regels en voorwaarden worden nageleefd. 

Roermond krijgt duurzaamheidscentrum

In 2022 krijgt Roermond een duurzaamheidscentrum. De gemeente verleent hiervoor subsidie aan stichting RoerOm die dit centrum gaat realiseren. 

Het logo van de gemeente Roermond

Samenwerking gemeenten Midden-Limburg en Kennisloket Coöperatie VGZ

De zeven gemeenten in regio Midden-Limburg en Coöperatie VGZ werken samen om ouderen beter te adviseren en te begeleiden in hun zoektocht naar passende, blijvende zorg. Het gaat om de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert.

Groen&Doen Roermond van start!

Onder toeziend oog van ruim 100 medewerkers onthulde wethouder Marianne Smitsmans donderdagochtend op de nieuwe locatie aan de Daalakkerweg het gevelbord met de naam en het logo voor de werkmaatschappij Groen&Doen Roermond. Medewerkers waren gevraagd zelf een naam te bedenken voor de nieuwe organisatie. Het winnende team ontving uit handen van de wethouder een smakelijk presentje. 

Gemeente Roermond helpt bij aanschaf zonnepanelen

Op donderdag 14 oktober 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om leningen te gaan verstrekken aan woningeigenaren voor de plaatsing van zonnepanelen op hun daken. Veel inwoners vinden de aankoop van zonnepanelen lastig, hebben geen tijd om zich erin te verdiepen of kunnen het niet in één keer betalen. Met dit project nemen we die drempels weg.

Omslag stadsgids 2021 - 2022

Nieuwe stadsgids Roermond verschenen

De nieuwe stadsgids is verschenen en digitaal te raadplegen. Ook bestaat de mogelijkheid om de papieren stadsgids Roermond op een aantal locaties af te halen.

  Werk in uitvoering

  Werk in uitvoering - Kapellerlaan

  De werkzaamheden aan de Kapellerlaan zijn zo goed als afgerond. Begin september wordt nog wat kleinschalig straatwerk uitgevoerd. 

  Het logo van de gemeente Roermond

  Werkgevers opgelet: groot risico op terugbetaling noodhulp NOW!

  Werkgevers die in de eerste aanvraagperiode (maart-april-mei 2020) NOW ontvangen hebben, dienen vóór 31 oktober een definitieve berekening te laten maken. In de praktijk blijkt dat de aanvragen voor de definitieve berekening achterblijven, 55,6% van de werkgevers in Midden-Limburg loopt hierdoor risico op terugbetaling van het voorschot. 

  Aangepaste dienstverlening

  De dienstverlening van de gemeente is weer genormaliseerd na de coronapandemie. Hieronder vindt u een overzicht.