Maatregelen tegen verkeersdrukte designer outlet

Met het oog op sacramentsdag op 3 juni (Duitse feestdag) verwachten we deze week weer grotere drukte van bezoekers aan het Designer Outlet Roermond (DOR). Direct na de overlast van het Pinksterweekend hebben de gemeente en het DOR weer verdergaande maatregelen genomen om de overlast de komende tijd zoveel mogelijk te beperken. Met name op de Venloseweg en in Leeuwen stokte bij tijd en wijle de doorstroom van verkeer en werden parkeerverboden massaal overtreden. 

Afgelopen weekend leken de extra maatregelen goed te werken. De gemeente en het DOR monitoren de situatie ook deze week weer actief. Indien nodig sturen we bij. 

Lees welke extra maatregelen de gemeente en DOR nemen en vind antwoorden op veelgestelde vragen:

De gemeente Roermond en Designer Outlet Roermond (DOR) nemen diverse maatregelen om de overlast, zoals we die in het pinksterweekend zagen, verder te beperken. Hieronder de meest in het oog springende extra maatregelen die we nemen bovenop de al bestaande maatregelen.

Maatregel 1: Afsluiting van sluiproutes

De weekenden en op Duitse feestdagen sluiten we de afslag richting de Venloseweg, op de rotonde Mijnheerkensweg, af voor gemotoriseerd verkeer. De volgende data is deze afslag op drukke momenten afgesloten: 

  • zaterdag 29 en zondag 30 mei
  • donderdag 3 tot en met zondag 6 juni
  • zaterdag 12 en zondag 13 juni
  • zaterdag 19 en zondag 20 juni
  • zaterdag 26 en zondag 27 juni

De route vanuit de Parallelweg Venloseweg richting Mijnheerkensweg blijft open.

Maatregel 2: Ruimere toegang naar DOR

Met het DOR is afgesproken dat ze wat meer bezoekers door de slagbomen toelaten dan afgelopen weekend. Daarmee zullen soms langere wachtrijen bij het DOR ontstaan, waarbij de eigen beveiliging van het DOR toeziet op naleving van de coronamaatregelen. We blijven hier zoeken naar een optimale balans tussen volksgezondheid en overlast.

Maatregel 3: Informatie via digitale tekstborden

Net zoals afgelopen weekend plaatsen we digitale tekstborden langs de N280. Hierop geven we actuele informatie over de drukte en communiceren we indien nodig dat bezoekers beter op een ander moment terug kunnen komen.

Maatregel 4: Verkeerslichten bij de af -en oprit A73 - N280

Via de verkeerslichten bij de af- en oprit van de A73 van en naar de N280 regelen we de hoeveelheid verkeer. Afhankelijk van de drukte verkorten of verlengen we de tijd dat deze op rood staan. Gelijktijdig zetten we extra verkeersregelaars in bij de afrit Asenray op de N280, om zo sluipverkeer door de kern van Asenray te voorkomen. Bestemmingsverkeer is gewoon toegestaan.  

Maatregel 5: communicatie door DOR

Het DOR zal bij toenemende drukte actief via hun eigen kanalen communiceren om niet of op een ander moment te komen.

Maatregel 6: Tegengaan voetganger N280

We hebben afgelopen weekend zeer onverantwoordelijk en gevaarlijk gedrag gezien bij sommige bezoekers. Zo staken meerdere mensen te voet de N280 over. Daarom nemen we extra fysieke maatregelen en zetten we extra verkeersregelaars in op de kruising Wilhelminasingel/Mijnheerkensweg/N280.

De gemeente en het Designer Outlet Roermond (DOR) treffen maatregelen in het belang van de volksgezondheid. Verkeersmaatregelen zorgen ervoor dat bezoekers aan onze stad zich kunnen houden aan de noodzakelijke coronamaatregelen, waardoor we verdere verspreiding van het virus kunnen voorkomen. Zo reguleert het DOR op drukke momenten onder andere de toegang naar hun parkeergelegenheid. Iets dat overigens ook door andere binnensteden en koopcentra wordt gedaan. Het is immers veiliger dat mensen in hun auto wachten dan in drukke rijen, waarbij het lastig is voldoende afstand te houden.

Diverse inwoners gaven aan zich zorgen te maken over onveilige situaties. Toch blijkt uit onze monitoring en uit gesprekken met de politie dat dit afgelopen weekend nauwelijks het geval is geweest. Ondanks de verkeerschaos zijn geen extreme verkeersonveilige situaties of (bijna) ongelukken ontstaan en was de bereikbaarheid voor hulpdiensten gewaarborgd.

De omstandigheden en afwegingen, die in maart 2020 leidden tot sluiting van het Designer Outlet Roermond (DOR) door de voorzitter van de VRLN, waren en zijn niet te vergelijken met de huidige omstandigheden. Het epidemiologisch beeld is anders en we weten meer over het virus. Ook lokaal weten we meer over welke maatregelen wel of niet werken. Daarnaast heeft de Rijksoverheid bepaald dat winkels open mogen zijn en onder welke omstandigheden. Dat betekent dat op dit moment alle winkelcentra in ons land zijn geopend. Sluiting van het DOR zou daarom niet in verhouding staan.

Diverse mensen riepen afgelopen tijd op om de grenzen te sluiten of mensen aan de grens terug te sturen. Dit valt echter buiten de bevoegdheid van een gemeente. Het sluiten van grenzen of de inzet van de KMAR (marechaussee) aan de grens, zoals vorig jaar is gebeurd, zijn besluiten die landelijk genomen worden. De gemeente kan zich dus alleen maar richten op het toezien op de naleving van coronamaatregelen en probeert daarbij de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Helaas zijn de Nederlandse maatregelen niet gelijk aan omringende landen. Duitsers mogen zonder restricties vrij Nederland inreizen, andersom mag dit alleen als je een negatieve PCR test kunt overleggen van minder dan 48 uur oud. Dat is moeilijk uit te leggen en te begrijpen. Zeker als je ziet dat het overgrote gedeelte van de winkels in Duitsland nog gesloten is, waardoor Duitse inwoners massaal de grens oversteken om onder andere het DOR te bezoeken. Hierop heeft de gemeente Roermond echter geen invloed.

De regie op de manier waarop we deze pandemie en de gevolgen bestrijden ligt bij het  (demissionaire) kabinet. De Minister van VWS is de “kapitein op het schip”, waarbij burgemeesters op dit moment verantwoordelijk zijn voor het toezicht en de handhaving op de naleving van de coronaregels. De burgemeester kan aanwijzingen geven of bevelen om te voldoen aan deze regels, maar deze kan niet zelf maatregelen opleggen of afkondigen.

 

Uw Reactie
Uw Reactie