Belangrijke mijlpaal Roerdelta fase 2

Een luchtfoto van Roerdelta

Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Roermond ingestemd met het programma van eisen Roerdelta fase 2. Dit is een belangrijke stap in de richting van de nieuwe wijk aan het water.

Veel inwoners, verenigingen en ondernemers dachten de afgelopen jaren met ons mee. Die inbreng is geborgd. Op basis van het programma van eisen worden drie varianten uitgewerkt, die uiteindelijk tot het plan moeten leiden. Zodra deze varianten er in het najaar zijn, leggen we het weer voor aan de bevolking om uit te vinden hoe ze worden ervaren. Daarna komen we tot een plan dat we opnieuw presenteren. Zo maken we samen een wijk die zo goed mogelijk past bij de wensen die Roermond-breed leven.

Programma van eisen

Sinds de inspraakbijeenkomsten is er veel gebeurd. Het programma van eisen werd geschreven en daarover werd intensief gedebatteerd. “Ik ben blij met de goede samenwerking met de raad”, aldus wethouder Angely Waajen. “Samen werken we, binnen de afspraken die er liggen, aan een wijk waar mensen graag wonen, waar Roermondenaren en gasten elkaar ontmoeten en ontspannen aan het water; duurzaam en toekomstklaar.” Wilt u meer weten over de totstandkoming van de besluitvorming? U kunt de commissievergaderingen (RU) van 20 en 27 mei en de raadsvergadering op 6 juni 2019 terugkijken op de website. Veel aandacht is in deze vergaderingen uitgegaan naar het parkeren. Bij een kwalitatief goede wijk hoort een goede parkeersituatie. We zullen daarom met elkaar een oplossing moeten vinden.

De Maas en de haven

Op dit moment zijn we in gesprek met Nautilus en ondernemers in het gebied langs de Maas. Deskundigen op het gebied van jachthavens ondersteunen ons hierbij. De gesprekken zijn constructief en dat is belangrijk. De ontwikkeling van de haven heeft veel invloed op de wijk die het centrum van Roermond met de Maas en het mooie uitzicht verbindt.

Meer informatie

Op onze website vindt u binnenkort meer informatie over het proces dat we doorlopen. We houden u ook graag, als u dat wenst, op de hoogte van het project. We hebben tijdens de inspraak diverse e-mailadressen verzameld, maar na de inzameling is de AVG-wetgeving van kracht geworden. Als u zeker wilt zijn van updates over het project, kunt u zich (opnieuw) aanmelden via het e-mailadres roerdelta@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie