Budget rampenfonds voor projecten

De aanvraagtermijn voor een gift uit het Nationaal Rampenfonds (giro 777) is op 1 september gesloten. Het fonds gaat van het overige budget projecten ondersteunen die zich bezighouden met het herstellen van schade door het hoogwater. Maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen die zo’n project (gaan) uitvoeren, komen mogelijk in aanmerking voor financiële steun. Voor alle informatie over de aanvraagprocedure en projectplannen verwijzen wij naar de website van het Nationaal Rampenfonds: www.nationaalrampenfonds.nl

Goed om te weten: alle huishoudens die een aanvraag hebben ingediend voor een gift krijgen bericht vanuit de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Aanvragen die zijn ingediend (voor 1 september) en zijn goedgekeurd, worden uiterlijk 1 oktober uitbetaald.

Uw Reactie
Uw Reactie