Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Noodverordening corona

Tijdens de landelijke persconferentie van dinsdag 13 oktober zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf  woensdag 14 oktober om 22.00 uur en zijn in elk geval 4 weken van kracht.

Op basis van de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de bestaande noodverordening aangepast. De aangepaste noodverordening is in het Regionaal Beleidsteam, waar de burgemeester van de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg aan deelnemen, vastgesteld.

Lees hier de actuele noodverordening die geldt voor de gehele Veiligheidsregio Limburg Noord.  

Maatregelen op hoofdlijnen

Groepen

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
  Uitgezonderd zijn:
  > Hotels voor hotelgasten
  > Uitvaartcentra
  > Luchthavens voorbij de security check
  Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
  Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  > Markten voor levensmiddelen
  > Beurzen en congressen
  > Bioscopen en theaters
  > Wedstrijden
  > Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten

 • Sporten is alleen nog beperkt mogelijk
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  Uitgezonderd zijn:
  > Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  > Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Vragen en antwoorden over de noodverordening

Hoeveel mensen mogen bij elkaar komen?

 • Er zijn maximaal 30 personen per binnenruimte toegestaan. Maar dan moeten zij wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel.
 • De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
 • Een gezelschap binnen mag bestaan uit maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) of 1 huishouden.
 • Fysieke bewoners- en informatieavonden mogen momenteel daarom niet plaatsvinden. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld herdenkingsbijeenkomsten, jubilea en bedrijfsborrels. 
 • Buiten zijn groepen van maximaal 4 personen of 1 huishouden toegestaan.
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in dierenparken, maken de lokale autoriteiten met de beheerders afspraken over het maximaal toe te laten personen.

Welke bijeenkomsten mogen wél doorgaan? 

Een aantal specifieke bijeenkomsten zijn uitgezonder van het verbod op samenkomst. Dit zijn: 

 • Vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijke verplichte bijeenkomsten. 
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen (als bedoeld in de Wet openbare manifestaties).
 • Verkiezing als bedoeld in de Kieswet.
 • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Mogen sportkantines en terrassen bij sportaccommodaties geopend blijven? 

Nee, het is verboden bij sport- en fitnessgelegenheden een eet- en drinkgelegenheid of een buitenterras geopend te houden voor publiek. 

Mogen ouders mee bij het afzwemmen van kinderen?

Nee, toeschouwers zijn verboden bij sportactiviteiten. Voor afzwemmen wordt hierop geen uitzondering gemaakt. 

Welke regels gelden er voor de horeca?

Horecagelegenheden (inclusief coffeeshops) sluiten vanaf 14 oktober 22.00 uur hun deuren.

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing: afhalen en bezorgen (na 20.00 uur geen verkoop van alcohol), hotels voor daar verblijvende gasten, uitvaartcentra en bedrijfskantines.

Moeten locaties met een horecafunctie, zoals bioscopen, casino’s en culturele instellingen helemaal dicht

Nee, de verplichte sluiting geldt alleen voor de eet- en drinkgelegenheden binnen de locatie.

Mogen Sint Maartenoptochten doorgaan? 

St. Maartenoptochten zijn, net als Sinterklaasoptochten, niet toegestaan. 

Mogen Sinterklaasfeesten thuis of op school doorgaan? 

Voor een feest in de binnenruimte geldt een maximum van 30 personen, waarbij kinderen onder de 13 jaar geen afstand hoeven te houden. Iedereen wordt te geacht te zitten en dansen, zingen en het bespelen van blaasinstrumenten is niet toegestaan. Er wordt geadviseerd géén snoep uit te delen in verband met de hygiëne maatregelen. 

Is het toegestaan met een groep in een groepsaccommodatie te verblijven?

In de huidige noodverordening is het vormen van gezelschappen van meer dan 4 personen verboden, ook groepsaccommodaties en vakantiewoningen. De enige uitzondering is als alle personen uit één huishouden komen. 

Mogen zalen in hotels, wijkaccommodaties en horecagelegenheden gebruikt worden?

Ja, een zaal gebruiken of verhuren mag. In de zalen van de inrichting mag geen eten en drinken worden geconsumeerd. Het eet- en drinkgedeelte van de inrichting moet immers gesloten blijven. Verder geldt in binnenruimtes waar mensen zitten, een maximum aantal personen van 30 en de anderhalvemeterregel. Binnen (niet in de thuissituatie) bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.

Ik maak me zorgen over de coronacrisis. Waar kan ik daarmee terecht?  

Het Steunpunt Coronazorgen is een digitaal informatie- en verwijscentrum. Hier kun je terecht als je je zorgen maakt of met vragen zit over de gevolgen van de coronacrisis. Lees meer over het Steunpunt Coronazorgen op www.steunpuntcoronazorgen.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie