Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Koninklijke onderscheidingen Koningsdag 2020

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen 24 april 2020

Op 2 en 3 juli heeft de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen in aangepaste vorm plaatsgevonden. Onder toeziend oog van de burgemeester werd het lintje door de partner van de gedecoreerde opgespeld.

De heer Riek van Ark uit Roermond (62)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Riek van Ark werd in 1965 als 8-jarige jongen lid van de fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand en nu, 54 jaar later, is hij nog steeds actief. Vader Henk van Ark was al actief als muzikant bij de fanfare en zijn zoons hebben zijn muzikale talenten geërfd. 
Riek van Ark bespeelt de bariton. Hij is echter niet alleen spelend lid, hij heeft ook met goed resultaat de dirigentenopleiding gevolgd. De heer Van Ark is al zo’n 30 jaar de tweede dirigent van de fanfare. Hij vervangt de vaste dirigent bij diens afwezigheid en heeft de muzikale leiding bij optredens op straat, bij serenades en bij het opluisteren van kerkdiensten. Ook geeft hij leiding aan groepsrepetities met bepaalde instrumenten. Hij is al jaren voorzitter van de orkestcommissie, een belangrijke taak bij de fanfare. De orkestcommissie stippelt in overleg met de dirigent het muzikale beleid van de fanfare uit. Zij bepalen welke concerten gegeven worden en wanneer wordt meegedaan aan een bondsconcours. Ook het uitzoeken van de verschillende muziekpartituren behoort tot de werkzaamheden. Naast zijn inzet voor de fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand is de heer Van Ark vanaf 1993 muzikaal actief bij de Brassband Merum. Ook bij deze vereniging vervult hij, naast het maken van muziek, nog diverse andere taken. De heer Van Ark zet zich al vele tientallen jaren in voor de gemeenschap van Roermond-Zuid. Ook de Pastorale eenheid Kapel in ’t Zand en de Vastelaovesvereniging De Kaketoes kunnen altijd een beroep op de heer Van Ark doen. 

Mevrouw Francien van Ark-Smeets uit Roermond (60) 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Mevrouw Francien van Ark-Smeets (de echtgenote van Riek van Ark ; zie onder 1) is vanaf de oprichting in 2004 actief als secretaris van de Stichting Kruiswegpark in de wijk Kapel in ’t Zand. 
Het Kruiswegpark is aangelegd in 1920 naar een ontwerp van de beroemde Roermondse bouwmeester en architect, dr. Pierre Cuypers. Zij zorgt ervoor dat het secretariaat van de stichting op rolletjes loopt. In- en uitgaande post, het voorbereiden van de bestuursvergaderingen, het maken van verslagen, het uitvoeren van de besluiten en het onderhouden van contacten met subsidiegevers, behoren tot haar taken. Op deze manier draagt zij bij aan het behoud van een van de pareltjes van de wijk Kapel in ’t Zand en van de stad Roermond.
Ook bij de fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand is mevrouw Francien van Ark-Smeets al jaren actief. Vanaf haar 10e levensjaar is zij lid van de fanfare. Naast spelend lid is zij ongeveer 25 jaar bestuurslid. Binnen het bestuur vervult zij de functie van secretaris. Ook hier verzorgt zij onder meer de in- en uitgaande post, stelt zij de agenda op en maakt zij het verslag van de bestuursvergaderingen. 
Net als haar man zet zij zich al jaren als vrijwilliger in voor de wijk Kapel in ’t Zand.

De heer Roel van Ark uit Roermond (58) 
Lid in de Orde van Oranje Nassau 

De heer Roel van Ark (broer van de heer Riek van Ark; zie onder 1) is bijna vijftig jaar spelend lid van de fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand. Hij is altijd een voorbeeld geweest voor de overige muzikanten. Begin jaren negentig werd hij bestuurslid van de fanfare. In het bestuur heeft hij diverse functies vervuld. Op dit moment is hij vicevoorzitter. Roel van Ark is een goed organisator en blinkt uit in het omgaan met mensen. Met de overige bestuursleden heeft hij ervoor gezorgd dat de fanfare nog steeds een bloeiende vereniging is waar de wijk Kapel in 't Zand en de stad Roermond trots op is. De heer Roel van Ark is een bekend en gewaardeerd persoon binnen de wereld van de Roermondse blaasmuziek, ook door zijn deelname aan het overleg met alle andere Roermondse muziek- verenigingen. 
Behalve bij de fanfare is hij ook als bestuurslid al 25 jaar actief bij de Stichting Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad. Deze stichting zorgt voor een goed draaiend gemeenschapshuis, heel belangrijk voor de wijk en de verenigingen. Ook de Pastorale eenheid Kapel in 't Zand en de Vastelaovesvereniging De Kaketoes doen nooit tevergeefs een beroep op de heer Roel van Ark.

De heer Piet Backers uit Roermond (69)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Backers is al 60 jaar een op en top verenigingsmens en de fanfare O.L Vrouw in ’t Zand kan altijd een beroep op hem doen. Hij werd in 1960 lid van de fanfare, hij was toen 10 jaar oud. In zijn werkzame leven was Piet Backers metaalbewerker. Dit vakmanschap zet hij al tientallen jaren in voor de fanfare. Hij voert technisch onderhoud uit aan alle blaasinstrumenten van de vereniging en hij verricht ook reparaties. Goed onderhoud van instrumenten is voor een fanfare van levensbelang. Het vele werk dat de heer Piet Backers verricht aan het onderhoud van de instrumenten, hoeft door de fanfare niet uitbesteed te worden. De fanfare bespaart hierdoor jaarlijks veel geld dat voor andere doelen binnen de vereniging kan worden ingezet.
De Stichting Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad kan ook altijd een beroep doen op de heer Backers voor het onderhoud in of aan het gemeenschapshuis. En ook voor de Pastorale Eenheid Kapel in ’t Zand en de Vastelaovesvereniging De Kaketoes stond en staat voor de heer Backers altijd klaar om te helpen. 

De heer Mathieu Beeren uit Roermond (73) 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Mathieu Beeren is al 40 jaar betrokken bij de EHBO - vereniging Maasniel. Niet alleen als lid maar in de periode tussen 1980 en 2015 was hij onder meer ook voorzitter en coördinator opleidingen en hield hij de ledenadministratie bij. Sinds enkele jaren is hij vertrouwenspersoon van de EHBO- vereniging. Leden met een schokkende EHBO ervaring kunnen altijd bij de heer Beeren terecht voor een vertrouwelijk gesprek en hulp bij de verwerking. Vanaf 2007 is de heer Mathieu Beeren als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Het Oude Kerkhof. Hij coördineert en geeft zelf ook rondleidingen op deze begraafplaats. In 2013 trad hij toe tot het bestuur van deze stichting, waarvan hij vanaf 2015 voorzitter is. Zijn kennis over de bijzondere graven, de personen en de historie van de begraafplaats is groot en zijn manier van omgaan met mensen is bijzonder prettig. In 2017 werd hij voorzitter van het Kapeller Kwartier (de 4K’s), waarin naast de begraafplaats, het Kruiswegpark, de kerk Kapel in ’t Zand en de Kapelse Meule zijn vertegenwoordigd. Van mei 2013 tot 28 mei 2016 was de heer Beeren bestuurslid en vice-voorzitter van het Overkwartier Gelre. In februari 2018 werd hij bestuurslid van de Bond van Wapenbroeders, afdeling Roermond en Venlo. Hij onderhoudt contacten met zieke leden of leden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

De heer Hai van Dijck uit Swalmen (65) 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hai van Dijck zet zich als vrijwilliger al vele jaren in voor een aantal verenigingen in Swalmen.
Hij is 21 jaar lang trouw bestuurslid geweest van Kindervakantiewerk Swalmen. Kindervakantiewerk is een begrip in Swalmen. In 2018 is hij gestopt als bestuurslid, maar hij is nog steeds actief als spelbegeleider en verkeersregelaar. Sinds 1988 is de heer Van Dijck als instructeur betrokken bij de jeugd-zeilopleiding van watersportvereniging Ascloa in Asselt. Naar schatting heeft hij zo'n 350 kinderen naar de diverse zeildiploma’s geloodst. 
De heer Van Dijck is ook als scheidsrechter vele jaren actief bij Volleybalvereniging S'62 uit Swalmen en de NEVOBO (Nederlandse Volleybal Bond). Bij de volleybalvereniging S’62 uit Swalmen heeft hij ook vele jaren als trainer/coach diverse teams onder zijn hoede gehad en daarmee goede resultaten behaald. 

Mevrouw Resi van Dommelen-Beursgens uit Leeuwen (67) 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Resi van Dommelen-Beursgens zet zich al ruim 40 jaar in voor het verenigingsleven in Leeuwen en Maasniel. Zo is zij actief bij de EHBO vereniging in Maasniel en is zij aanwezig bij zowel grote als kleine evenementen. Mevrouw Van Dommelen-Beursgens heeft zelfs een AED-apparaat laten plaatsen bij haar woning. In 2000 trad mevrouw Van Dommelen-Beursgens toe tot het bestuur van ZijActief Limburg (afdeling Leeuwen). Zij is bestuurslid en is mede met de andere leden van het bestuur verantwoordelijk voor het programma van activiteiten voor de leden van ZijActief. Onder haar leiding wordt de begroting en het financieel verslag van deze vereniging elk jaar goedgekeurd. De vereniging hoopt haar nog lang als penningmeester in haar midden te hebben. 
Mevrouw Van Dommelen-Beursgens is ook penningmeester bij de Seniorenvereniging Leeuwen. Ze is niet alleen actief als penningmeester, maar helpt ook mee met de organisatie van wandelingen, de kerstviering, gezellige middagen en diverse vergaderingen.

De heer Marc van Heijster uit Swalmen (60) 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ruim 30 jaar is de heer Marc van Heijster bestuurlijk betrokken bij verschillende samenwerkings-verbanden van ondernemers in Swalmen. Hij vindt het belangrijk dat dorpskernen hun eigen winkels behouden. Een winkel in een kleine gemeenschap heeft ook een sociale functie en is een ontmoetingsplek voor zowel jong als oud. Een goed winkelbestand bevordert de leefbaarheid van een kleine kern of een dorp. Als voorzitter van de Ondernemersvereniging (BIZ Swalmen-Centrum) en gesprekspartner van de Dorpsraad is de heer Van Heijster voortdurend bezig met het aantrekkelijk maken van Swalmen voor zowel bewoners, winkelend publiek, ondernemers als toeristen. En dat is zeker in deze tijd, met een veranderend koopgedrag van consumenten en de aanzuigende werking van de winkel- en retailstad Roermond op vijf kilometer afstand, heel belangrijk en een grote uitdaging. Deze ontwikkelingen vragen om dagelijks aandacht en stuurmanskunst. In de zomermaanden is hij op zondagochtend - in zijn spaarzame vrije tijd - als vrijwilliger achter de kassa van het openluchtzwembad De Bosberg in Swalmen te vinden. Het zwembad draait geheel op vrijwilligers sinds de oprichting van de Stichting in 2004. Daarnaast is hij een van de drijvende krachten achter de jaarlijkse vrijwilligersavond. Van 2004 tot en met 2015 was de heer Van Heijster via de vastelaovesvereniging De Hopsjlokkers voorzitter van de jaarlijkse Zjwamer Bontje Aovindj en later ook van de Seniorenmiddag in Swalmen. Samen met de andere bestuursleden zorgde hij ervoor dat de Bonte Aovindjen en Seniorenmiddagen tijdens de vastelaovend in Swalmen ieder jaar uitverkocht en een succes waren.

Mevrouw Miep Kaiser-Koonen uit Roermond (68)  
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Miep Kaiser-Koonen is een bevlogen vrijwilligster die door haar ervaring en kennis een betekenisvolle bijdrage levert aan onze maatschappij. Haar jarenlange ervaring als voorzitter bij de Vincentiusvereniging Roermond komt goed van pas in haar huidige functie als secretaris van de Vincentiusverenging Nederland. Mevrouw Kaiser-Koonen is de schakel tussen het landelijke bestuur en 60 lokale besturen van de Vincentiusverening. Als secretaris van de landelijke vereniging is zij mede verantwoordelijk voor de voorbereiding, ondersteuning en het toezicht op de landelijke activiteiten van Vincentius. Tijdens de bestuursperiode als voorzitter van de Vincentiusvereniging Roermond heeft mevrouw Kaiser-Koonen zich sterk ingezet op vernieuwing, zonder daarbij de goed lopende dagelijkse gang van zaken te verstoren. Ook werd de Stichting Leergeld Roermond in het leven geroepen waar nog steeds honderden kinderen gebruik van maken. Zij is in staat de samenwerking tussen en met andere maatschappelijke partners te verbreden en te verbinden. Zo stond ze aan de wieg van het Maatschappelijk Platform Roermond.
Mevrouw Kaiser–Koonen zet zich ook in voor deelname van vrouwen in de maatschappij en in de politiek. Zij was de grondlegger van de politieke scholingscursus voor vrouwen in Margraten en in Roermond. Mede door haar initiatief zijn veel vrouwen actief deel gaan nemen aan maatschappelijke en politieke organisaties. Sinds 2018 is mevrouw Kaiser-Koonen ook bestuurslid (secretaris) van Stichting Moedercentrum Maximina. Maximina is een vrouwencentrum in de multiculturele wijk Donderberg in Roermond. Doelstelling van Maximina is het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van vrouwen, waarmee ook de kansen op het krijgen van een betaalde baan worden vergroot. Vanwege haar eerdere baan als docent Nederlands (tweede taal en alfabetisering bij het Nt2 Mundium College in het AZC in Baexem) zit mevrouw Kaiser-Koonen namens het bestuur van Maximina in het samenwerkingsverband van taalaanbieders, het zgn. Taalakkoord in Roermond.

Mevrouw Carmen Linnartz uit Roermond (51)     
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Het vrijwilligerswerk is mevrouw Carmen Linnartz met ‘de paplepel ingegeven’. Haar beide ouders waren al actief in het verenigingsleven en met veel enthousiasme zet zij de familietraditie voort. Mevrouw Carmen Linnartz zet zich met hart en ziel in voor haar wijk ‘de Donderberg’.
Al meer dan 30 jaar is zij betrokken bij de vastelaovesvereniging 'de Donderböl' en de stichting Bonte Avond (BAS). Ze is één van de drijvende kracht achter de vele optredens tijdens de Kinder Bonte Avonden en de Bonte Avonden voor de volwassenen. Deze zijn in het vastelaovendseizoen een begrip in heel Roermond. Mevrouw Carmen Linnartz vindt het daarbij belangrijk kinderen in de wijk dezelfde kansen te geven die zij heeft gehad.
Mevrouw Carmen Linnartz is ook de kartrekker bij de organisatie van diverse evenementen in de binnenstad van Roermond zoals het Fashion Event en de Halloween-viering. De ondernemers-vereniging in de binnenstad van Roermond kan altijd een beroep op haar doen. En zij weet dan ook weer anderen te enthousiasmeren om zich ook belangeloos hiervoor in te zetten.

De heer Ton Lupak uit Roermond (69) 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Lupak zet zich al decennia met hart en ziel in voor de archeologie in Roermond en in de Roerstreek. Bijna 50 jaar geleden zorgde de heer Ton Lupak ervoor dat een werkgroep van jonge amateur archeologen in de Roerstreek, de kennis kreeg aangereikt hun werk op een wetenschappelijke wijze uit te voeren en te documenteren. Dat was in die tijd nog zeldzaam. De documentatie van duizenden vondsten blijkt een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. Door die archeologische vondsten komen we meer te weten over de bouwwerken uit die tijd, onze voorouders, hun gebruiken en leefwijze. Hij heeft in de loop der jaren tientallen opgravingen in de stad geleid. Uit onvrede over het ontbreken van aandacht voor de rijke bodemschatten die onder Roermond verstopt lagen, stond hij aan de wieg van de Werkgroep Archeologie van RuRa. Hij was en is een drijvende kracht achter deze werkgroep en hij levert een belangrijke bijdrage aan de restauratie en conservering van archeologische objecten. Ook bij de unieke en zeldzame glasvondst in Roermond in 2014 op het Wilhelminaplein heeft de heer Lupak een belangrijke bijdrage geleverd. Onder zijn aansturing hebben de leden van de werkgroep Archeologie de gehele vondst (270.000 stuks glasscherven en meer dan 1.000 kilo aan gewicht) gewassen, gesorteerd en bestudeerd. De glasfragmenten bleken afkomstig te zijn van het vermaarde atelier van Frans Nicolas en Zonen.
Ook bij de Heemkundevereniging Roerstreek is de heer Lupak actief. De huidige inrichting van het Roersteekmuseum is grotendeels tot stand gekomen volgens zijn visie. 

Mevrouw Monique Linssen-Saelmans uit Roermond (61) 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Linssen-Saelmans werd in 2000 bestuurslid van de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging (KRZM). In het voorjaar 2019 heeft zij afscheid genomen als bestuurslid maar ze is nog wel lid van het koor. Als penningmeester hield mevrouw Linssen-Saelmans zich bezig met de financieel administratieve boekingen, de begroting, de jaarrekening en het verkrijgen van subsidies. Als algemeen bestuurslid organiseerde ze concertreizen, zowel binnen als buiten Nederland en regelde ze allerlei evenementen voor het koor.
Tijdens haar bestuursperiode was ze de liaison van de KRZM naar andere koren en instanties. Ook was ze jarenlang 'muziekcommissaris' en ze leverde hierdoor een belangrijke bijdrage in de keuze van het repertoire van het koor.
Naast het lidmaatschap van KZRM is mevrouw Linssen-Saelmans ook nog 4 jaar bestuurslid van het Vocaal Ensemble Coro Incanto geweest. Ook hier kwam haar organisatietalent goed van pas bij de planning van concerten en het organiseren van koorreizen.
Als regio-contactouder van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting was mevrouw Linssen-Saelmans een belangrijke steun voor de ouders van wie een kind de diagnose Cystic Fibrosis had gekregen. Zij organiseerde contact- en informatieavonden en stond ouders met raad en daad bij. Ze heeft deze taak altijd met een grote inzet en betrokkenheid ingevuld.

De heer Albert Schouten uit Roermond (76) 
Lid in de Orde van Oranje Nassau 

De heer Albert Schouten zet zich al meer dan 50 jaar in voor de Roermondse samenleving. Een van zijn passies is het behoud van monumenten in Roermond. De heer Schouten is vanaf de oprichting in 2004 voorzitter van de Stichting Kruiswegpark Roermond. Het Kruiswegpark is één van de pareltjes van Roermond. De Stichting heeft, onder zijn leiding de renovatie van dit prachtige beeldenpark, naar ontwerp van de Roermondse Rijksbouwmeester en architect Dr. Pierre Cuypers, voortvarend opgepakt. Door het werk van de Stichting is het voortbestaan van het Kruiswegpark geborgd.
De heer Schouten is van 2011 tot eind 2019 voorzitter geweest van de Stichting Open Monumentendag Roermond. Een belangrijk jaarlijks terugkerend evenement in de historische binnenstad van Roermond. Een mooi initiatief in dit kader, dat mede door de heer Schouten tot stand is gekomen, is de 'Klassendag'. Hierbij worden scholen en scholieren gekoppeld aan een monument in onze stad en mogen zij dit monument tijdens de Landelijke Open Monumentendag gratis bezoeken.
Zijn eerste kennismaking met het verenigingsleven overigens was in 1966 als lid en later als voorzitter van het Gregoriaans kerkkoor Schola Sancti Christofori. Tijdens zijn voorzitterschap heeft de heer Schouten er onder meer voor gezorgd dat enkele fusies van koren in goede banen werden geleid. Daarmee heeft hij een actieve bijdrage geleverd aan de instandhouding van de Gregoriaanse kerkmuziek, hetgeen in de bisschopsstad Roermond van betekenis is.
Verder was de heer Schouten tot maart 2019 actief als voorzitter van de ‘Vrunj van de Fanfaar O.L. Vrouw in ’t Zand’. Dit comité werd opgericht ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van deze fanfare. Hij heeft zich onder meer ingezet voor het werven van fondsen met als resultaat dat onder zijn voorzitterschap een bedrag van ongeveer € 75.000,- is binnengehaald. De opbrengst wordt onder meer besteed aan de opleiding van jeugdige muzikanten en de aanschaf van nieuwe instrumenten.

De heer Wiet Smeets uit Herten (81) 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Wiet Smeets is zeer actief betrokken bij het behoud van het religieus erfgoed. Hij verricht vele uren vrijwilligerswerk met passie en toewijding. Zijn bouwkundige achtergrond komt hierbij goed van pas. Sinds 2006 is de heer Smeets betrokken als adviseur en restaurateur bij de Stichting Kruisen en Kapellen Limburg. Hij zorgt voor het onderhoud en de restauratie van wegkruisen in Roermond. Indien de staat van onderhoud zo slecht is dat het wegkruis niet meer gerepareerd kan worden, is hij in staat een nieuw wegkruis te maken dat overeenkomt met het origineel. Limburg telt meer dan 3.000 (weg)kruisen en kapellen. Voor de H. Michaëlkerk in Herten is de heer Smeets vele jaren actief geweest met onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. Kwaliteit staat bij hem hoog in het vaandel. Daarnaast is hij nog betrokken als adviseur bouwzaken bij Schutterij St. Michaël in Ool. Samen met de andere vrijwilligers zorgt de heer Smeets ervoor dat het gebouw helemaal in orde is en waar nodig aangepast wordt. Zeer recent heeft de heer Smeets nog met andere vrijwilligers van deze schutterij een actieve bijdrage geleverd aan de grondige verbouwing van het verenigingslokaal 'De Tump'.

Marcel Verheyden uit Swalmen (52) 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Marcel Verheyden is een vrijwilliger in hart en nieren. Tussen 2002 en 2017 was de heer Verheyden voorzitter van VV De Hopsjlokkers in Swalmen. Als voorzitter van deze vereniging wist hij jong en oud met elkaar te verbinden en mobiliseerde hij vele vrijwilligers om activiteiten tot een groot succes te brengen. Onder zijn leiding zijn de carnavalsactiviteiten van VV De Hopsjlokkers op een professionele wijze opgezet en hij heeft in 2017 een actieve en bruisende vereniging overgedragen aan zijn opvolger. Als voorzitter van VV De Hopsjlokkers mocht de heer Verheyden in 2013 het Limburgs Vasteloavesleedjes Konkoers (LVK) organiseren. Samen met meer dan 100 vrijwilligers was hij de drijvende kracht achter dit evenement. De 3.000 bezoekers - en tienduizenden mensen die thuis de rechtstreekse uitzending volgden - genoten van een goed georganiseerde avond.
Vanwege de ervaring met het organiseren van het LVK 2013 werd de heer Verheyden in 2017 voorzitter van de Stichting Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes 2018 Zjwame. De joekskepel ‘Kiek Mer’ uit Swalmen won het Limburgs Kampioenschap voor Zaate Hermeniekes in november 2017 en daarmee werd de organisatie van dit evenement naar Swalmen gehaald. Onder zijn bezielende leiding en vanwege zijn ruime ervaring met het organiseren van grote evenementen hebben 1.800 bezoekers genoten van een mooie avond. Vastelaovend verbindt en verbroedert de gemeenschap en voor de Swalmense gemeenschap is de heer Verheyden ook een echte verbinder. Op sportief gebied is hij ook actief als vrijwilliger. Sinds 2010 is hij lid van de toernooi- en wedstrijdcommissie en toernooileider bij Tennisvereniging Swalmen. 


 

Uw Reactie
Uw Reactie