Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Actieve handhaving op (brom)fietsers in voetgangersgebied

We mogen weer meer, en dat is fijn, maar we moeten nog steeds afstand houden om te voorkomen dat we het coronavirus verspreiden. Ook in onze binnenstad moeten we de anderhalve meter afstand tot elkaar in acht nemen.

Samen met onze ondernemers hebben we maatregelen getroffen die ons helpen de afstand te bewaren. Voor onze ondernemers betekent dat onder andere dat zij hun uitstallingen op het trottoir hebben weggehaald om  zo maximale ruimte te maken in de straten. Van onze bezoekers van de binnenstad verwachten wij dat zij zich aan de richtlijnen houden.

Dit geldt ook voor onze (brom)fietsers of scooterrijders. Voor hen geldt dat het tot 12.00 uur (en na 18.00 uur) is toegestaan door de binnenstad te fietsen. Daarna handhaaft de gemeente Roermond actief als mensen op de (brom)fiets of scooter door de binnenstad rijden. We hebben de ruimte hard nodig voor onze veiligheid. 

De verkeersregels

Het winkelcentrum in de binnenstad is aangewezen als voetgangersgebied. Hier mag je alleen fietsen en rijden met gemotoriseerde voertuigen op de tijdstippen zoals vermeld op de borden. Gemotoriseerde voertuigen mogen dan alleen laden en lossen.

Wanneer wel en niet fietsen 

Van 12.00 uur tot 18.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur is het verboden om te fietsen door het voetgangersgebied van de binnenstad. Buiten die tijden mag er wel gefietst worden en daarbij hebben voetgangers altijd voorrang.

Uw Reactie
Uw Reactie