Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Aangepaste vergaderkalender raad en commissies

Het logo van de gemeente Roermond

Voorlopig vindt er geen Sprekersplein plaats. Burgers die zich via het Sprekersplein tot de raad hadden willen wenden, kunnen dat uitstellen tot een volgend Sprekersplein of -via de griffie- een brief/mail richten aan de raad.

Commissievergaderingen

De commissievergaderingen die gepland stonden op 14, 15 en 16 april gaan niet door. Daarvoor in de plaats vindt op donderdag 16 april om 19.00 uur een gezamenlijke commissievergadering plaats.

Raadsvergadering

Op donderdag 14 mei om 18.00 uur vindt de raadsvergadering plaats, die om technische redenen niet plaats kon vinden op donderdag 7 mei. 

Voor de agenda’s en meer informatie zie www.roermond.nl/raad of de kalender in het raadsinformatiesysteem Ibabs of neem contact op met de Griffie, telefoonnummer 14 0475 of via griffie@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie