Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Gezellig en veilig in de binnenstad

De afgelopen weken heeft de bezoeker de weg naar onze binnenstad gelukkig weer steeds vaker weten te vinden. De openstelling van de horeca heeft daar ook aan bijgedragen. Vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid is de afgelopen periode in z’n algemeenheid goed verlopen.

Ook de gezondheid en veiligheid in de binnenstad zijn in zijn algemeenheid goed verlopen, waarbij er nog enkele uitdagingen zijn. Voor de ondernemers in onze binnenstad zijn het echter nog steeds moeilijke tijden en is een verder herstel van de economische situatie is van groot belang. Het is vaak ook nog zoeken naar een goede balans tussen een gezonde en veilige stad en het economisch belang van de ondernemer en alleen samen, inwoners, bezoekers, ondernemers en overheid, kunnen we die balans vinden.

Maatregelen op een rij

De afgelopen weken hebben wij geïnformeerd over de maatregelen die in de binnenstad van toepassing zijn. In dit bericht zetten we ze nog een keer op een rijtje. Daarnaast zijn er onduidelijkheden over de uitstallingen op straat en daarom gaan we hier specifiek op in.

Samen met de ondernemers zorgen we ervoor dat om onze stad op een veilige en tegelijkertijd gastvrije manier open kan zijn en blijven. Daarom zijn er maatregelen getroffen waarvan er een aantal alleen op weekenddagen en Duitse feestdagen van toepassing zijn:

  • Bezoekers leiden we door de binnenstad met tekens op straat en via borden.  
  • Er is belijning in alle hoofdwinkelstraten met aanwijzingen op de grond voor de looprichting.
  • Een speciaal team van ‘city- hosts’ verwelkomt mensen en draagt bij aan sturing van gedrag.  
  • Zodra het (te) druk wordt, laten wij dat aan bezoekers weten en roepen we bijvoorbeeld op om het bezoek kort te houden of om op een ander moment terug te komen.
  • Wij informeren bezoekers met tekstkarren en bebording. 
  • Wij monitoren bezoekersstromen, waarbij ook cameratoezicht wordt ingezet. 

Uitstallingen op straat

Op drukke dagen moeten reclameborden en andere uitstallingen op straat worden opgeruimd.  We hebben de afgelopen weken veel signalen ontvangen van ondernemers die hun onbegrip hierover uiten. Hoewel we de reacties van ondernemers begrijpen, hebben gezondheid en veiligheid  nog steeds de hoogste prioriteit. Het is daarom belangrijk dat looproutes vrij blijven en voldoende ruimte overblijft voor mogelijke wachtrijen. Bezoekers hebben zo een veilige looproute en in de anderhalve meter samenleving is hiervoor extra ruimte nodig. Minder obstakels in het winkelgebied draagt er ook aan bij dat er minder problemen ontstaan waardoor er meer winkelend publiek in het centrum kan worden toegelaten. Daarnaast wordt het voor mensen met een beperking ook gemakkelijker om de binnenstad te bezoeken. 

Het opruimen van uitstallingen geldt alleen tijdens winkelopeningstijden op zaterdagen, zondagen, (Duitse) feestdagen en zogenaamde brugdagen. In het aanwijzingsbesluit kunt u zien in welke straten dit geldt.
Zijn er ondernemers die creatieve ideeën hebben om op een alternatieve wijze invulling te geven aan de functie van de uitstallingen? Laat het ons dan weten!

Evaluatie Corona-maatregelen

Na het komend weekend evalueren we de Corona-maatregelen geëvalueerd en bekijken we maatregelen ook de komende periode van kracht moeten zijn en welke niet. Over eventuele wijzigingen communiceren we via deze website.

Uw Reactie
Uw Reactie