Nieuwsoverzicht

De mammoetboom wordt geplaatst

Mammoetboom op het Munsterplein geplaatst

Op dinsdag 19 november heeft de Amerikaanse eik op het Munsterplein een waardig opvolger gekregen. Wethouder Rens Evers plantte eigenhandig een mammoetboom die in de toekomst hoog boven de andere bomen zal uitsteken.

Het logo van de gemeente Roermond

Verbreding spoorwegovergang Leropperweg

Door de reconstructie van de Leropperweg is voor het kruisende verkeer een versmalling ontstaan bij de spooroverweg. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. De gemeente Roermond en ProRail hebben daarom besloten de spooroverweg te verbreden.

De kinderen in actie in de raadzaal

Roermonds Kindervragenuur

Op 19 november 2019 werd in Roermond het eerste Kindervragenuur gehouden. Na een unanieme motie van de gemeenteraad op initiatief van Michael Kalthoff (D66) heeft het college leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs uitgenodigd. 

Het logo van de gemeente Roermond

Groot onderzoek naar koopgedrag in Limburg

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Terwijl het online winkelen sterk groeit, is op straat meer leegstand en veranderen winkels bijvoorbeeld in restaurants of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod.

Begroting 2020 aangenomen

Met een ruime meerderheid heeft de raad van Roermond op 7 november de begroting voor 2020 aangenomen. Met deze begroting werkt de gemeente aan een gezond en toekomstbestendig huishoudboekje. Hiervoor gaan de uitgaven omlaag en de inkomsten omhoog. 

De voorkant van de Om!-krant in beeld

Om!-krant 11: Een krant vol inspiratie

Vanaf week 47 verschijnt de Om! krant weer bij alle huishoudens in Roermond op de deurmat. In deze 11de Om! krant aandacht voor de ontwikkelingen rondom de zorg, jeugdhulp en werk & inkomen én voor de initiatieven van de inwoners.

Werk in uitvoering

Afsluiting spoorwegovergang Slachthuisstraat

De spoorweg overgang van de Slachthuisstraat naar de Robert Regoutstraat ( de 'Breer') is van zaterdag 16 november tot maandag 25 november afgesloten voor al het verkeer. 

Fietsen bij het station

Fietsruimactie bij stalling NS-station

De gemeente Roermond start op 14 november een nieuwe fietsruimactie. In de openbare fietsenstalling bij het NS-station in Roermond mogen fietsen maximaal 4 weken achter elkaar staan. Als ze langer staan, worden ze na 4 weken verwijderd.

De bestuurders bij de ondertekening

Noord- en Midden-Limburg bundelen krachten als cultuurregio

Tien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gaan meer samenwerken op het gebied van cultuur. 31 oktober ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst die de officiële start is voor het project ‘Samen ontwikkelen door te doen’.

Met praktijkverklaring meer kans op de arbeidsmarkt

Partners van het Leerwerkloket Midden-Limburg zijn 22 oktober gestart met de landelijke pilot ‘Praktijkleren met de mbo-praktijkverklaring’. Doel van deze pilot is om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten voor mensen zonder diploma.  Gezamenlijk streven is dat de regionale arbeidsmarkt over twee jaar 150 kandidaten telt met een Praktijkverklaring op zak! 

De bladkorven staan er weer

Hoewel de herfst nog maar net is begonnen vallen de bladeren al volop. In de openbare ruimte houden verschillende aannemers de stoepen en wegen zo goed mogelijk ‘bladschoon’ en veilig. Het blad dat in uw tuin valt kunt u kwijt in de bladkorven.

Augmented Roermond

Wie de app Archeo Route Limburg downloadt kan sinds 11 oktober een heel nieuw historisch Roermond ontdekken. Door de binnenstad loopt nu een wandelroute van 2,5 km die met augmented reality onze geschiedenis onthult.

Het logo van de gemeente Roermond

Loop mee en ontdek het DNA van Roermond

Bestaat er zoiets als het DNA van Roermond? Zo ja, op welke plekken in de stad is dat dan te vinden? En zit dat DNA dan ook echt in de bewoners van de stad? De allereerste editie van de ‘DNA van Roermond bewonerstour’ - op 1 november tussen 13.00 en 17.00 - gaat op zoek naar de antwoorden op deze vragen.

The Passion 2020 in Roermond

The Passion komt naar Roermond

Vandaag is bekend geworden dat het landelijke televisiespektakel The Passion volgend jaar naar Roermond komt! Op donderdag 9 april 2020 vindt deze rechtstreekse uitzending plaats op NPO 1. Gemiddeld kijken daar zo’n 3 tot 4 miljoen mensen naar.

Extra aandacht voor toegankelijkheid in Roermond!

Sinds juli 2016 is het VN-Verdrag in werking getreden. Mensen met een beperking hebben dankzij het VN-Verdrag dezelfde rechten als ieder ander. De overheid moet de positie van mensen met een beperking verbeteren, zodat zij volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

Duurzame doorbraak in Swalmen

Op 4 oktober heeft de Boutestraat in Swalmen in de gemeente Roermond een primeur. Het nieuwe asfalt, dat wil zeggen; de bovenste laag waar auto’s en fietsers overheen rijden, bestaat nu voor 30% uit oud asfalt.

Afbeelding van honden

Controle hondenbelasting van start

Vanaf half oktober 2019 gaan controleurs in de gemeente Roermond huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Als de controleur bij u aanbelt kan hij zich legitimeren, vraag daarnaar!

Roermond zoekt buddy’s voor programma Stopcoach

Vind jij een gezonde leefstijl ook erg belangrijk? Maar weet je ook hoe moeilijk het is om te stoppen met roken? Wil je graag andere mensen hierbij helpen? Meld je dan aan als buddy bij het programma stopcoach! 

Het logo van 75 jaar vrijheid (Roermond herdenkt)

Roermond herdenkt: 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 wordt zowel nationaal alsook internationaal de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden, gevierd. De nationale aftrap van deze viering werd op zaterdag 31 augustus gedaan door Koning Willem-Alexander in Terneuzen.

Ben je een Limburger of niet Limburger?

Op zoek naar het DNA van Limburg en Roermond

Bestaat er zoiets als ‘de Limburger’? Wat maakt je tot Roermondenaar? Dat je er woont? Dat je van vlaai houdt, of van kebab? Dat het dialect je moedertaal is, of mag dat ook Duits of een andere taal zijn?

Japanse Duizendknoop

Bestrijding Japanse Duizendknoop

De Japanse duizendknoop vormt een bedreiging voor onze inheemse flora en fauna en onze bouwwerken. U kunt ons helpen om deze plant te bestrijden.

Een voorbeeld van een ondergrondse container

Nieuwe ondergrondse containers in Roermond

In de loop van dit jaar plaatst de gemeente Roermond nieuwe ondergrondse containers. In mei worden de oudste containers voor glas, textiel, blik en drankenkartons vervangen door nieuwe. 

Uw Reactie
Uw Reactie