Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Bijstandsuitkering

Heeft u geen of weinig inkomen? Het kan dat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering kan u tijdelijk helpen als u niet genoeg geld heeft om van te leven.

De uitkering vult maandelijks uw inkomen aan tot het bedrag van de bijstandsnorm die voor u geldt. U kunt dan de noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken.

Contact opnemen

U vraagt een bijstandsuitkering aan bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken via het telefoonnummer 14 0475.
De gemeente controleert of u recht heeft op bijstand. Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag neemt de gemeente een besluit.

Om een bijstandsuitkering te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen welke voorwaarden er gelden.
Als u een eigen huis heeft, gelden er aanvullende voorwaarden.

De hoogte van de bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Als u bijvoorbeeld een gezamenlijke huishouding met iemand heeft, dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
U kunt meer informatie vinden op de website van Rijksoverheid.

U heeft zowel rechten als plichten als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien waar u recht op heeft en aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Als u zich niet aan de regels houdt voor het ontvangen van een uitkering, dan kunnen wij uw uitkering verlagen of stopzetten. U kunt ook een boete krijgen.

Heeft u een klacht?

Ook als u een klacht heeft kunt u deze in een brief naar het college van burgemeester en wethouders sturen. Zorg dat in uw brief staat:

  • Uw naam en adres.
  • Uw telefoonnummer.
  • Uw handtekening.
  • De reden waarom u klaagt.

De klacht mag niet gaan over een besluit waar u het niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met een besluit?

Bel dan uw klantmanager om dit te bespreken. Wij kunnen u meer uitleg geven of uw vragen beantwoorden. 

Blijft u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft waarom u het niet eens bent met dit besluit. Hoe u dit doet, leest u in ieder besluit dat u van ons krijgt. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.​

Om een inkomen te krijgen moet u werken. Kunt u geen baan vinden? Zijn er geen andere mogelijkheden om een inkomen te krijgen? De gemeente helpt u met het zoeken naar werk. Lukt dit niet? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dit staat in de Participatiewet (PW).

U kunt meer informatie lezen in de folder 'Wat moet ik weten over bijstand?'. Deze kunt u ontvangen op het Stadskantoor of per e-mail aanvragen via mail@roermond.nl.

 

Uw Reactie
Uw Reactie