Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Actueel

Gezamenlijke aanpak besmettingen Designer Outlet Roermond

Onlangs is er een aantal COVID-19 besmettingen geconstateerd onder personeelsleden van winkels in het Designer Outlet Roermond. Veiligheidsregio Limburg Noord, Designer Outlet en gemeente Roermond nemen samen maatregelen om de veiligheid en gezondheid van personeel en bezoekers te waarborgen. 

Liveblog coronavirus

Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van belangrijke updates over de maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus. 

Het logo van de gemeente Roermond

Draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones

Op 14 mei 2020 heeft de gemeenteraad zes nieuwe verordeningen vastgesteld voor de verschillende bedrijveninvesteringszones (BIZ). Voorwaarde voor de inwerkingtreding van de verordeningen is dat er voldoende draagvlak moet zijn onder de bijdrageplichtigen. Daarom organiseert de gemeente een stemming per bedrijveninvesteringszone. 

Uw Reactie
Uw Reactie