Gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belasting wordt uitgevoerd door BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Roermond.

U kunt ook telefonisch contact opnemen via: (088) 842 0420.

Gemeentelijke belastingen

Alle gemeentelijke heffingen staan samen op één aanslagbiljet. Het gaat dan onder andere om de WOZ-waarde (Waardering onroerende zaken), OZB (Onroerendezaakbelasting), afvalstoffenheffing en rioolheffing. U ontvangt de aanslag in februari.

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval.

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen, bedrijven en percelen moeten deze belasting betalen. De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing onder andere voor de afvoer van afvalwater, de verwerking van regenwater en het onderhoud van sloten, greppels en vaarwegen.

Op de website www.riool.info vindt u meer informatie over hoe het bedrag van de rioolheffing tot stand komt en waarom deze belasting per gemeente kan verschillen. 

U ontvangt de aanslag van de BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen).

Bent u eigenaar van een huis, bedrijfspand of stuk grond?

Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelasting (OZB). Het bedrag aan OZB is een percentage van de WOZ -waarde.
U kunt meer informatie vinden op de pagina 'WOZ'.

Heeft u één of meer honden, dan betaalt u jaarlijks hondenbelasting.
U kunt meer informatie vinden op de pagina 'hondenbelasting'.

Kan ik een kwijtschelding krijgen?

Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft? 
Dan hoeft u de gemeentelijke belasting misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. 

U kunt kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen via BsGW.nl.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen? Of staat er een fout op het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken via uw persoonlijke pagina van BsGW.

Uw Reactie
Uw Reactie