Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Afval

Afval inleveren

Grofvuil of ander afval levert u in bij het milieupark, Mijnheerkensweg 31 in Roermond.

Afval inzameling

De gemeente zamelt afval gescheiden in. Kijk op mijnafvalwijzer.nl wanneer u welk afval kunt aanbieden.

Glas inleveren

U kunt elke dag van 8.00 – 21.00 uur glas naar de glascontainer brengen. 

PMD inzamelen

PMD betekent plastic verpakkingsafval, metaal (blik) en drankenkartons. Dit afval kunt u thuis meteen scheiden en apart houden in de daarvoor bestemde doorzichtige plastic zakken.

Inzameling oud papier en karton

Verenigingen halen oud papier op. Kijk op mijnafvalwijzer.nl wanneer het bij u wordt opgehaald. 

Duobak of afvalemmer repareren , vervangen of ophalen

Als uw duobak of afvalemmer kapot is of verdwenen, neem dan contact op met de gemeente via 14 0475.

Grof tuinafval

Takken en snoeihout die niet in de duobak passen, kunt u gratis naar het milieupark brengen.

Textiel en oude kleding inleveren

Textiel en oude kleding brengt u naar de textielcontainers of Kringloopwarenhuis Het Goed. 

Kringloop

Bruikbare spullen, wit- en bruingoed, elektrische apparaten en textiel kunt u naar Kringloopwarenhuis ‘Het Goed’ brengen of laten ophalen.

Klein chemisch afval inleveren

Klein chemisch afval, oud frituurvet en kleine elektrische apparaten kunt u gratis inleveren in bij het milieupark of de chemokar. 

Zwerfafval

Stoort u zich ook zo aan rondzwervend afval op straat? En wilt u meehelpen om Roermond schoon te maken?

Veelgestelde vragen over de nieuwe manier van afvalinzameling per 1 januari 2021

De gemeente streeft ernaar om de afvalberg zo klein mogelijk te maken, dat is beter voor het milieu en zorgt op termijn voor een daling van de afvalstoffenheffing en dus voor een besparing in uw portemonnee.

Uw Reactie
Uw Reactie